Eva Spálenská, referentka samostatného oddělení Komunikace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) sdělila, že TH system svůj požadavek zdůvodňovala tím, že kvůli údajnému nesprávnému postupu Finančního úřadu ve Fulneku měla být nucena v roce 2001 k útlumu své podnikatelské činnosti, což vedlo až k jejímu faktickému ukončení, přestože do té doby byla významným hráčem na českém trhu velkoobchodu s počítačovými komponenty a elektronikou. Její roční obrat byl v řádu jednotek miliard korun.

Ilustrační foto
Příspěvek 5 tisíc? Senioři z Novojičínska ho utratí pro vnuky, jiní to kritizují

Společnost TH system vytýkala Finančnímu úřadu ve Fulneku, že jí v letech 2000 až 2004 neustanovil zástupce pro daňové řízení, přestože mělo být sporné, kdo je v dané době za společnost vůči Finančnímu úřadu jako správci daně oprávněn jednat.

„Nejasnost ohledně osoby, která měla být za společnost TH system oprávněna jednat navazovala na spor mezi zakladateli této společnosti a zástupci americké společnosti CHS Electronics, mezi nimiž mělo v minulosti dojít k jednání o akvizici,“ upřesnila Eva Spálenská a doplnila, že Nejvyšší soud nyní odmítl dovolání společnosti TH system proti rozsudku Městského soudu v Praze, který se ztotožnil s názorem zastávaným Ministerstvem financí i ÚZSVM, s tím, že pokud došlo u společnosti TH system ke vzniku škody, nebylo to vinou finančního úřadu, ale právě v důsledku sporu mezi zakladateli společnosti TH system se zástupci společnosti CHS Electronics. Stát proto za případnou škodu na společnosti TH system nemůže odpovídat.

PŘI NÁVŠTĚVĚ kadeřnictví by nyní měla stačit rouška – u zákazníka i u kadeřnice. Ilustrační foto.
Kadeřníci v Novém Jičíně se teď nezastaví. Zájem po rozvolnění je obrovský

„Rozhodnutím Nejvyššího soudu tak díky činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových došlo k ukončení třináct let trvajícího sporu mezi společností TH system a Českou republikou o tom, kdo fakticky odpovídá za snížení hodnoty dané společnosti, zda je to stát, nebo sama společnost, která v důsledku svých interních rozhodnutí utlumila svou podnikatelskou činnost,“ dodala Eva Spálenská.