Rok po dokončení rekonstrukce Knurrova paláce byla do této nádherné barokní památky přestěhována fulnecká městská knihovna, která se tak ocitla v bezprostřední blízkosti městského informačního centra.

„Vzhledem k tomu, že město Fulnek je vlastníkem kulturní památky Knurrův palác již více než deset let, jsem velmi ráda, že celková rekonstrukce je již dokončena. A protože se jedná o nádherný objekt v centru města, bylo v minulosti při zpracování projektové dokumentace rozhodnuto, že do těchto reprezentativních prostor bude kromě jiného umístěna městská knihovna, která se až doposud nacházela v objektu Mateřské školy U Sýpky. Knihovna tak bude dostupnější všem obyvatelům města. A protože Fulnek je úzce spjat s osobností Učitele národů, ponese název Komenského knihovna Fulnek,“ konstatuje Radka Krištofová, starostka města Fulneku, jež děkuje všem, kteří se na rekonstrukci jakoukoli měrou podíleli.

„Ať to byli ti, kteří poskytli dotace, zhotovitel, zaměstnanci úřadu a především zastupitelé, bez jejichž podpory by Knurrův palác nevypadal tak nádherně.“

Umístění knihovny v historicky cenné budově jehož zdařilou ocenili náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo: „ „Považuji za ideální model, kdy se podaří významným památkám nebo důležitým historickým stavbám vdechnout život. I proto Moravskoslezský kraj přispěl 7 milionů korun na opravy Knurrova paláce. Nyní jej budou navštěvovat také čtenáři Komenského knihovny Fulnek a přispějí k tomu, aby tato architektonicky významná budova nejen zdobila centrum Fulneku, ale také byla místem, kde se budou lidé potkávat, půjčovat si knihy a povídat si o nich. Tato významná památka tak bude ještě oduševnělejší, prospěšnější a otevřenější lidem,“ řekl.

Knurrův palác sloužil v minulém století také jako sklad potravin a vývařovna, před deseti

lety se památka stala majetkem města, které zahájilo rekonstrukci trvající více než rok. Zrekonstruovaný palác s obdélným nádvořím a bohatě členěnou fasádou získal titul Památka roku 2018 Moravskoslezského kraje.