Jak zaznělo na čtvrtečním zasedání zastupitelů, převodem školského zařízení, jehož zřizovatelem je v současné době kraj, se zabývala intenzivně Rada města Fulnek na svém posledním jednání. Ta doporučila zastupitelstvu, aby souhlasilo se záměrem převodu činnosti základní školy a nemovitostí včetně budovy bývalého Knurrova paláce, v níž škola a dětský domov momentálně sídlí. Město se již delší dobu netají tím, že by rádo získalo do svého majetku právě historickou budovu.

„Není žádné tajemství, že se jedná o to, abychom vyřešili problematiku zvláštní školy,“ nastínil starosta Fulneku Josef Dubec a připomněl, že v současné době se provádí rekonstrukce vily Lorety, kde donedávna sídlila učňovská škola. V Loretě by měl vzniknout dětský domov. „Teď se jedná o to, kam budou chodit do školy ty děti. Byla varianta, že by to bylo do horní školy. Když to nevyřešíme, kraj přemístí tu školu do Bílovce. Jako město Komenského jsme rádi, že tu máme školy a školáky a nemůžeme je ztratit,“ pokračoval starosta s tím, že prozatím by se školáci učili ve stávající budově.

Do budoucna by město muselo tuto situaci řešit tak, aby mělo kde šest tříd umístit. Čtyři třídy tvoří základní škola praktická, kterou navštěvují děti s lehkým mentálním postižením, zbylé dvě třídy jsou základní škola speciální, kde se učí děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. „Do budoucna budeme muset řešit buď nějakou nadstavbou, nebo rekonstrukcí. Jedná se o to, abychom tu školu zachovali a zachovali také pracovní místa pro učitele, převážně naše občany. To je stanovisko rady,“ dodal Dubec.

V obdobném duchu se vyslovil rovněž místostarosta Fulneku Jaroslav Štekbauer. Ta škola tady má nějakou historii, nedopustíme, aby jezdili do Bílovce. Pošleme žádost na kraj, že bychom to převzali i s objektem. Měli bychom ten krok udělat,“ řekl Štekbauer, jemuž přitakal také zastupitel Milan Raška. „Z Lorety by to měli blízko do školy,“ poznamenal Raška. Po další krátké diskuzi zastupitelé Fulneku záměr převzít od kraje Základní školu a Dětský domov Fulnek schválili většinou hlasů.