Druhým bodem programu bylo projednávání strategického plánu na období let 2013 až 2020 a Jaroslav Štekbauer (ČSSD) se pustil do svých následovníků hned od počátku.

„Myslím si, že strategický plán jste předložili s dvouletým zpožděním. Nic nového jsem v něm neobjevil. Je tam to, co bylo v našem plánu na minulé volební období. Tak nevím, proč to trvalo dva roky," začal Štekbauer. Také zkritizoval, že některé stránky byly psány svisle, jiné vodorovně. „Kdybychom to udělali my, tak byste nás kritizovali," poznamenal.

Starostka Jana Mocová (SNK-RŠ) uvedla, že oslovili odbornou firmu, ale zpracování strategického plánu rozvoje by stálo 120 tisíc korun a doba by byla asi dva roky. „Vycházeli jsme z minulého akčního plánu, ale bylo třeba zpracovat nějaký koncepční dokument, který by přesáhl to volební období, protože než se noví zastupitelé rozkoukají, tak uběhne nějaký čas," vysvětlila Jana Mocová.

Vizionář?

Bývalý místostarosta pak vznesl věcné připomínky k některým bodům plánu, po chvíli si ale neodpustil rýpnutí. „Vy jste vytvořili nějaký plán do roku 2020, za dva roky tu nebudete, a budete v opozici řvát, že neplníme strategický plán," řekl.

Nato po chvíli přešel ke kolonce protipovodňových opatření. „Postrádám tam poldr v Jerlochovicích. Vy jste peníze na něj promarnili, a až přijde povodeň, protože ona přijde, tak se budu ptát, jak vysvětlíte, že jste to zastavili. Všechno bylo připravené," nadhodil Jaroslav Štekbauer téma suchého poldru, o němž se hovoří od červencových záplav v roce 2009, které napáchaly škody v Jerlochovicích, části Fulneku.

„Nechtěla jsem to připomínat, ale ten poldr vůbec nebyl připravený. Na ministerstvu zemědělství bychom mohli získat stoprocentní dotaci, což trvá i nadále. Dodneška ale nemáme dořešeny majetkové poměry. Sice jste jednali s vlastníky pozemků pod stavbou, ale vůbec jste neřešili záplavové území," naznačila starostka Fulneku Jana Mocová a dodala, že bývalé vedení nechalo na vlastnících pozemků pod poldrem, aby si stanovili výkupní ceny pozemků.

„Pro nás by to tak bylo asi šest milionů korun," pokračovala s tím, že nezvedne ruku pro suchý poldr v případě, že jeden z vlastníků nebude souhlasit s danými podmínkami ve smlouvě, kterou město připraví. Hrozilo by, že peníze vložené do koupě pozemků by přišly vniveč.

„Vy jste nám udělala přednášku! Říkala jste, že odmítáte poldr?," tázal se Štekbauer starostky, která jej upozornila, aby s jejími větami nemanipuloval. Zároveň poznamenala, že zástupci z Masarykovy univerzity a ČVUT řekli jasně už bývalému vedení, že povodním se zabrání jedině tak, že se opatření budou řešit komplexně, jako krajinný celek.

Ostrá diskuze se pak rozvinula, když se současný radní Josef Pavlíček (SNK-ZLF) vrátil k povodním v roce 1997. „Před deseti lety byla výsledkem posledního jednání studie odtokových poměrů v délce jednadvaceti kilometrů. Měl se řešit Husí potok. Povodí Odry zařadilo tu akci do programu Sapard, podpořeného z prostředků EU. Po volbách před deseti lety, když jsem dobrovolně končil jako místostarosta, jsem předal část dokumentace místostarostovi Štekbauerovi a současně upozornil vedení města, aby tento program sledovali," sdělil radní Pavlíček.

Vzápětí Josef Pavlíček dodal, že od listopadu zmíněného roku 2002 až do roku 2009 neproběhla žádná jednání. „Neexistuje žádný zápis, že by se město zajímalo o řešení protipovodňových opatření," upozornil s tím, že první dopis k tomuto tématu je dokladován z 20. července 2009. „Osmnáct dnů po přívalových deštích. Takový byl postoj vedení, které dnes prosazuje poldr za několik stovek milionů korun. Prakticky osm let se pro to nic neudělalo," nechal se slyšet Josef Pavlíček.

Zastupitel Štekbauer okamžitě kontroval tím, že Josef Pavlíček, jako místostarosta, neudělal za pět let vůbec nic. „Akorát prošustrovali dvaadvacet milionů," spustil Jaroslav Štekbauer a pustil se do radního Pavlíčka tak zhurta, že jej musela utnout starostka. Podobných vystoupení zažili lidé přítomní na zasedání zastupitelstva Fulneku ve čtvrtek 6. září více.