Je to již nějakou dobu, co hloubková kontrola hospodaření v příspěvkové organizaci Městské lesy Fulnek zjistila, že v období před rokem 2011 schází na daních, odvodech a neplacených závazcích 5,6 milionu korun.

Ty město nakonec zaplatilo ze svého a kvůli hospodaření městských lesů padlo několik trestních oznámení. Jenže případ se začal vyvíjet tak, že se město obrátilo na advokátní kancelář Ondruš&Ondruš, jejíž zástupce Radek Ondruš o průběhu informoval na posledním zasedání fulneckých zastupitelů.

Neměli možnost se vyjádřit

„Ve věci byl zpracován znalecký posudek, s nímž město nebylo srozuměno, a nedostali jsme ani možnost se k němu vyjádřit. A aniž by bylo město jakkoliv vyrozuměno dále, podal policejní orgán státnímu zástupci návrh na potrestání konkrétní osoby. Státní zástupce se s tím ztotožnil a předložil soudu návrh na potrestání konkrétní osoby, ale nikoliv pro podezření z trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku, které jsme v tom jako město spatřovali, ale pro přečin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění," uvedl Radek Ondruš.

Nato doplnil, že poté, co se obviněný bývalý vedoucí městských lesů ke zmíněnému trestnému činu doznal, soud trestní stíhání podmínečně odložil.

„To znamená, že doznání tam bylo, ale město, které u tohoto činu nemůže být pojmově poškozeným, nebylo vyrozuměno a dozvěděli jsme se o tom až od státního zástupce," pokračoval advokát a dodal, že policejní orgán oznámení, jež byla podána, odložil, aniž by se o tom město dozvědělo, a město také nevědělo, kdy vlastně státní zástupce věc odložil. „V prosinci loňského roku jsem podal podnět státnímu zastupitelství, aby prověřilo úkony policejních orgánů. Státní zastupitelství se s podnětem ztotožnilo, vytklo policejnímu orgánu chybný postup a uložilo mu, že nás musí vyrozumět o odložení věci," dodal Radek Ondruš.

Na přelomu roku tak prý policejní orgán město vyrozuměl a to podalo proti usnesení, jímž se věc odkládá, stížnost, kterou doplnilo o nově shromážděné podklady. „Policejní orgán tak dále koná a my musíme čekat. Bohužel se tam hraje o promlčení, protože pokud to bude policejní orgán a státní zástupce válet do konce října příštího roku, bude to uplynutím pěti let promlčeno. Na to jsme upozornili. Pak by se město muselo obrátit na stát k úhradě škody, která vznikla nečinností policejních orgánů," uzavřel Radek Ondruš.