O výstavbě nového autobusového nádraží ve Fulneku živě diskutovali místní zastupitelé na jejich posledním zasedání. Starosta Fulneku Petr Ertelt uvedl, že také po urgenci některých občanů, kteří projevili nespokojenost nad stavem autobusového nádraží ve Fulneku, po dohodě s ČSAD Ostrava zadali studii, kterou městu zpracovala společnost ČSAD Ostrava i do podoby variantních návrhů.

Jednou z možností je, že by toto nádraží bylo vystavěno na majetku realizátora, druhou, že by to stavělo město, které by si i zpracovalo projektovou dokumentaci,“ nastínil Petr Ertelt a dodal, že by se zastupitelé měli bavit o tom, zda město bude investovat do výstavby autobusového nádraží, nebo zda prodá pozemek a nechá na kupujícím, ať vystaví autobusové nádraží na vlastní náklady.

Nové autobusové nádraží by stálo prakticky v místě, kde je stávající, ale bylo by na opačné straně pozemku. Důvodů k výstavbě je více a některé pramení ze stížností občanů. Fulnecké autobusové nádraží není bezbarierové a některým lidem se obtížně nastupuje, zanedbatelná není ani bezpečnost školáků, kteří se při přecházení k zastávkám pohybují mezi autobusy. Dalším důvodem je, aby autobusy během přestávky neparkovaly na náměstí.

„Součástí této studie by mělo být, abychom vytěsnili autobusy z centra města na periferii, k vlakovému nádraží, a tím bychom umožnili parkování turistických autobusů v centru,“ vysvětlil Petr Ertelt.

O pozemky projevilo zájem ČSAD Ostrava, které by do stavby nového nádraží investovalo předběžně asi 11 milionů korun. Kromě toho, že by nádraží navazovalo na již vytvořené chodníky ve městě, cestující i řidiči by získali zázemí včetně sociálních zařízení a informací.

Zastupitelé zvažovali i pronájem

Radní Fulneku Antonín Zbožek vyslovil obavy, zda by společnost ČSAD Ostrava jako případný vlastník pozemku i stavby nemohla vyloučit z užívání některé dopravce. Přítomná zástupkyně firmy ho ujistila, že by byli sami proti sobě a že, naopak, mají zájem rozšiřovat kontakty s dopravci. Dodala, že ani nemají právo omezovat dopravce, neboť se jedná o závazky veřejné služby.V případě výstavby studie počítá i se zachováním větší části stávajícího parku a všech vzrostlých dřevin. Nové nádraží navíc bude více vzdálené průmyslové výrobě v místě.

Finanční výbor i někteří zastupitelé dávali najevo, že jsou proti prodeji a přikláněli se k pronájmu pozemků. Zastupitelka Radka Krištofová uvedla, že má pochybnosti, že soutěž nebude šitá na míru ČSAD Ostrava.

Starosta Ertelt ji ujistil, že soutěž bude vyhlášená na základě studie a přihlásit se může každý. „Takové zázemí dokáže postavit plno jiných firem,“ poznamenal Petr Ertelt.

I přesto Radka Krištofová navrhla stažení bodu a jeho projednání až v září. Pro byli je čtyři zastupitelé. Pro návrh prodeje se vzápětí vyslovilo devět zastupitelů. Fulnecké zastupitelstvo má celkově patnáct členů.