Místní obyvatele navíc nebudou obtěžovat výkopové práce tolik, jak bývá obvyklé.

Stávající vodovodní řad ve Stachovicích má ocelové potrubí. „Současný řad musel být pravidelně odkalován, aby voda nevykazovala zvýšený obsah železa. Vliv na kvalitu vody měla také doba zdržování vody v potrubí v závislosti na velikosti profilu potrubí a množství odebrané vody,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti SmVaK Ostrava Marek Síbrt.

Nový řad bude z tvárné litiny a bude vybudován bezvýkopovou metodou, která je podle Marka Síbrta rychlejší, ekologičtější a méně ovlivňuje kvalitu života lidí v místě stavby.

„Zmodernizujeme dva tisíce padesát osm metrů ocelového vodovodního řadu. Budou použity bezvýkopové metody řízeného horizontálního vrtání a reliningu, kdy bude v délce tisíc sedmdesát jedna metrů do současného potrubí zataženo potrubí z vysokohustotního polyetylenu,“ sdělil technický ředitel společnosti SmVaK Ostrava Martin Veselý s tím, že součástí stavby bude také přepojení 60 přípojek na nové potrubí a výměna tří kovových přípojek. Po dobu provádění reliningu bude lokalita zásobována prostřednictvím suchovodu. Práce začínají v těchto dnech, hotové by měly být do konce roku.

Rekonstrukce v Odrách

Za více než čtyři miliony korun SmVaK Ostrava rekonstruuje litinový vodovodní řad také v Odrách na Masarykově náměstí. Řad, který byl vybudovaný v polovině sedmdesátých let minulého století nahradí nové potrubí v délce 427 metrů z tvárné litiny.

„Více než stopadesátimetrový úsek vybudujeme bezvýkopovou metodou takzvaným crackingem. Ten spočívá v tom, že do původního potrubí, které bude současně rozrušeno, zatáhneme nové potrubí s vnějším ochranným obalem z cementové malty. Zbývající část rekonstrukce bude provedena otevřeným výkopem,“ přiblížil průběh Martin Veselý. I v tomto případě bude dodávka pitné vody zajištěná prostřednictvím suchovodu. Součástí prací, které mají být hotové zhruba v polovině letních prázdnin, je přepojení 28 vodovodních přípojek na nové potrubí.