Pokud do naší redakce pošlete mail či korespondenční lístek se správnými odpověďmi, obdrží pět z vás nové vydání pohádkové knížky Terezka, princezna z Fulneku, podepsané autorem Milanem Barboříkem a ilustrátory Lubomírem a Evou Anlaufovými. Prověřte své znalosti historie a vyhrajte překrásně ilustrovanou pohádku!

1) Je tomu vskutku dávno, co na zámku přebývali šlechtici a z oken shlíželi na prostý lid. První otázka je proto směřována právě na historii majitelů tohoto sídla: Jak se jmenoval poslední majitel fulneckého zámku z rodu Wrbnů?

a. Josef Václav hrabě Bruntálský z Wrbna

b. Václav Michal Bruntálský z Wrbna

c. Rudolf, hrabě z Wrbna a Freudenthalu

2) Druhá, únorová otázka nás zavede pod fulnecký zámek, kde se k nebi vypíná další zajímavá stavba. Jedná se o původně strážní věž, která byla později upravena jako zvonice při kostele Nejsvětější Trojice. Místní obyvatelé si uvykli říkat jí Černá věž. Dnes se tedy ptáme, proč právě černá?

a. Kvůli požáru, který ji takřka zničil a zdi obarvil do černa

b. Kvůli tmavé impregnaci střešní krytiny

c. Kvůli pověsti, která praví, že se její zvony samy od sebe rozezněly, když Turci vpadli na Moravu

3) Terezka bydlí v domě, který dle jejích slov vypadá jako malý zámek. Tento dům byste našli v blízkosti místního vlakového nádraží. Trať zde vede pouze do Suchdolu nad Odrou, ale měla vést mnohem dál. Za Rakouska-Uherska totiž padl smělý záměr trať prodloužit až do vzdáleného města. I když na realizaci záměru pracovaly stovky lidí, trať nebyla nikdy dokončena a její pozůstatky mohou bedliví pozorovatelé najít v lesích okolo Fulneku ještě nyní. Do kterého města měla trať vést?

a. do Olomouce

b. do Opavy

c. do Ostravy

4) V knížce Terezka, princezna z Fulneku, se rovněž dozvíme i něco málo o tenisu. Čtvrtá soutěžní otázka tak bude vcelku jednoduchá Která slavná rodačka v roce 2011 zvedla nad hlavu Wimbledonskou trofej?

a. Jana Novotná

b. Helena Suková

c. Petra Kvitová

5) Neodmyslitelnou součástí života všech lidí ve městě byla církev. Mezi nejdůležitější památky ve městě proto patří i kostel Nejsvětější Trojice, nejkrásnější barokní kostel severovýchodní Moravy. Tentokrát bude soutěžní otázka o něco složitější, ptáme se totiž na ostatky světců, které nejsou (!) v tomto kostele uloženy. Nejsou to ostatky

a. Sv. Faustyny Kowalské

b. Sv. Vitala

c. Sv. Urbana

6) Ve svém snu se princezna Terezka projížděla kočárem po náměstí, kde ji vítaly davy lidí. I dnes se můžete po náměstí procházet a obdivovat díla starých umělců, jež do kamenu vytesali světce a jejich atributy. Tento měsíc se proto ptáme, který světec je vyobrazen na sousoší nejblíže dnešnímu informačnímu centru? Napovíme, že tento světec je často vyobrazován s křížem a palmovou ratolestí, někdy také s knihou.

a. Sv. Jan Nepomucký

b. Sv. Jan Křitel

c. Sv. Jan Sarkandr

7) Když se řekne Fulnek, mnohým se vybaví jméno Jan Ámos Komenský. Ve Fulneku údajně prožil nejšťastnější léta svého života. Staral se o svou rodinu, psal i kázal. Sedmá otázka směřuje tedy k jeho dílu. Jak se jmenuje dílo, které měl Komenský dokončit právě ve Fulneku?

a. Listové do nebe

b. Labyrint světa a ráj srdce

c. Kšaft umírající matky Jednoty bratrské

8) Dalším místem ve Fulneku, kam by měli návštěvníci zavítat, je kostel svatého Josefa, kde se po celý rok konají nejrůznější výstavy i koncerty. Díky úsilí místních obyvatel byla tato cenná památka uchráněna od rozkladu a žalostného osudu. Sice už neslouží jako kostel v tom pravém slova smyslu, dostala ale šanci stát se kulturním stánkem města. I tentokrát nahlédneme v soutěžní otázce do historie Který řád pobýval v blízkých klášterních zdech do roku 1950?ílo, které měl Komenský dokončit právě ve Fulneku?

a. Řád Kapucínů

b. Řád Karmelitánů

c. Řád Augustiniánů

9) Město Fulnek má celkem 10 místních částí. Některé se už osamostatnily, jiné jsou nadále pod správou města. My se ptáme, která dříve místní část se v roce 1998 odtrhla a stala se samostatnou obcí? Napovíme, že zde žije asi 600 obyvatel a najdete v ní kostel sv. Michala.

a. Pohořílky

b. Kujavy

c. Dolejší Kunčice

10) V loňském roce oslavili fulnečtí dobrovolní hasiči kulaté výročí. A oslavy to byly veliké. Podle pramenů místního sboru jsou totiž nejstarším sborem na Moravě. Kolikáté výročí od založení loni hasiči slavili?

a. 150 let

b. 200 let

c. 180 let

11) Také město Fulnek má svá partnerská města v zahraničí. Jsou jimi například slovenské Sučany nebo maďarský Téglas. Jak se jmenuje další partnerské město na Slovensku?

a. Ljutomer

b. Łaziska Górne

c. Vrútky

12) Nedaleko Jestřábí lze nalézt jedno doslova kouzelné Stříbrné jezírko. Vzniklo během 17. století a v současné době platí za přírodní památku. Žije zde například rak říční, čolek horský, ropucha, či skokan, a to nemluvíme o přírodním bohatství ukrytém ve vzácných rostlinách. Naše další a zároveň poslední otázka směřuje k původu tohoto jezírka a k tomu, jak vzniklo.

a. Jezírko je přirozenou součástí krajiny. Díky unikátnímu klimatu se zde daří živočichům i rostlinstvu od začátku časů.

b. Jezírko vzniklo po vytěžení galenitu. Důl lidé opustili a ten se poté naplnil vodou.

c. Jezírko dříve sloužilo zámeckému pánu jako rybník

Nápověda: potřebné informace jsou umístěny na farnostfulnek.cz

Adresa redakce Novojičínského deníku: Novojičínský deník, Dolní Brána 10, Nový Jičín 741 01. Odpovědi můžete zaslat také elektronicky, a to na adresu redakce.novojicinsky@denik.cz.

Nezáleží na tom, jestli pošlete odpověď každý měsíc, nebo pošlete všechny odpovědi najednou v prosinci.