Na dvoře bývalého statku starosta Vražného Vladimír Nippert nejprve přivítal hosty - rektora Mendelovy univerzity v Brně, profesora Ladislav Havla, Hanu Svatoňovou z Masarykovy univerzity Brno, jež je v současné době provozovatelem Mendelova muzea v prostorách Augustiánského kláštera, ředitele Mendelova muzea v Brně Ondřeje Dostála a zástupce Augustiánského opatství v Brně, otce Jan Biernata.

V 18 hodin pak s místostarostkou Vražného Pavlínou Koláčkovou společně odhalili model sochy Johanna Gregora Mendela vysoký 201 centimetrů, který zapůjčil do expozice rodného domu J. G. Mendela akademický sochař Nikos Armutidis se svolením Mendelovy univerzity v Brně.

Právě pro Mendelovu univerzitu vytvořil Nikos Armutidis sochu z bronzu, která byla v aule této školy odhalena slavnostně 18. května letošního roku. V Hynčicích se uskutečnilo odhalení přesně v den 195. výročí „otce genetiky“.

Den, který začala Dechová hudba města Nový Jičín, zakončilo vystoupení houslového ženského tria Inflagranti doplněné promítáním filmu o Vražném, Mendelovi a lidech, kteří se o něj zajímají.