Ačkoliv jsme teprve před několika týdny ukončili velký projekt na vybudování sedmi nových učeben pro výuku informatiky, cizích jazyků, tělesné výchovy a dalších předmětů v hodnotě téměř šest milionů korun, financovaný z ROP, již nyní pracujeme na dalším projektu, v hodnotě blížící se třem milionům. Tento projekt nebude tentokrát zaměřen na vybavení učeben, ale na nové formy vzdělávání a výuky.

V delším časovém horizontu se připravujeme na plánované vyhlášení dotačního programu zaměřeného na rekonstrukci sportovišť a programu umožňujícího získat finanční prostředky na vybudování laboratoří pro výuku chemie, fyziky a biologie. Tyto výzvy by měly být sice vyhlášeny až na podzim roku 2011, ale přesto již nyní pracuje skupina pedagogů, která se intenzivně zabývá zpracováváním těchto investičních záměrů.