S ničivými živly bojují stále častěji obce a města na Novojičínsku i v celé republice. Není proto divu, že do ochrany před velkou vodou a dalším nebezpečím investují nemalé finanční prostředky.

Někde se staví například suché poldry, které mají za úkol snížit důsledky případných povodní, jinde naopak posilují protipovodňový varovný systém. To je také případ města Kopřivnice, kde v minulých dnech došlo k dalšímu rozšíření varovného a monitorovacího protipovodňového systému.

V rámci této akce bylo instalováno celkem 69 nových obousměrných bezdrátových hlásičů na sloupy veřejného osvětlení, a to jak v Kopřivnici, tak i ve všech místních částech ve Vlčovicích, Mniší a Lubině.

V současné době probíhá testování těchto nových zařízení, které potrvá celý měsíc duben.

„Město Kopřivnice v souvislosti s doplněním varovného a monitorovacího protipovodňového systému vyzývá obyvatele, kteří nyní uslyší hlášení městského rozhlasu velmi hlasitě nebo naopak téměř vůbec, aby se obrátili na pracoviště krizového řízení města a tyto skutečnosti nahlásili,“ uvedla mluvčí města Jana Hromočuková s tím, že tyto závady mohou lidé hlásit buďto na telefonní číslo 556 879 458 anebo na e-mailovou adresu krizove.rizeni@koprivnice.cz.

„Při hlášení nedostatků by měli lidé také nahlásit kontakt, na kterém je v případě nejasností můžeme kontaktovat,“ doplnil informaci Dušan Bartošák, krizový koordinátor města Kopřivnice. Po ukončení tohoto měsíčního testovacího období bude město nahlášené závady dále řešit.