Kdy jste začali se snahami vybudovat soukromou základní školu?

Úplně prvotní snahu jsme měli už před deseti lety, ale to se nepodařilo. Předminulý rok jsme zažádali podruhé, jenže nám 
v minulém roce přišlo zamítavé rozhodnutí od kraje, který nás nepodpořil. Rozhodování o zařazení školy do sítě škol je takzvaně třístupňové – musí se vyjádřit město, kraj a ministerstvo školství, které v konečné fázi rozhodne.

Jak se k tomu staví město?

To nás podpořilo vždy, pokaždé nám dalo kladné stanovisko, za což jim musíme poděkovat. Ale je pravda, že to taky nebylo jednoduché, museli jsme existenci školy obhajovat v radě města a podobně. Nakonec nám kladné stanovisko dali, ale kraj nám ho opět nedal.

Vysvětlili proč?

Minulý rok i letos nám napsali, že nesplňujeme jeden bod Dlouhodobého záměru kraje – vznik základní školy jen výjimečně po vyhodnocení daných podmínek. Chtěli jsme, aby kraj své rozhodnutí změnil, že doplníme, co po nás chce, udělali jsme to, přesto jsme opět dostali zamítavé stanovisko.

Takže záleželo na rozhodnutí ministerstva školství…

Ano, to samo rozhodlo, že nám naši školu do sítě škol zařadí, jenže už je špatné datum. Je moc pozdě.

Jak to?

Protože už je po zápisech. Školský zákon zápisy škol stanovuje od 15. ledna do 15. února. Rodiče mají zákonnou povinnost, aby se zápisu jejich děti zúčastnily.

Tak co teď? Budete čekat rok?

Nebudeme. Rodiče si zákonnou povinnost splnili a mají právo své dítě přeřadit do jiné školy. Teď bude záležet na nás, jakou alternativu, jakou vzdělávací cestu nabídneme dětem, abychom se odlišovali vůči státním školám a abychom mohli zahájit svou činnost.

Kolik chcete otevřít tříd?

Naším cílem je, mít školu rodinného typu. Ideální by bylo, kdybychom měli patnácti dětí, ale i s menším počtem Galaxie svůj provoz zahájí. Každý rok otevřeme vždy jednu třídu. Takže letos by to byla jedna, v příštím roce dvě – první a druhý ročník, a tak dále. Maximum žáků, které máme schválené ministerstvem školství je dvacet žáků v jedné třídě. Ideální je patnáct až sedmnáct.

Kde škola bude?

Budeme v jedné části budovy, kde sídlí škola Educa. S Educou ale nemáme nic společného, budeme samostatná základní škola.

Nebojíte se nezájmu?

Uvědomujeme si, že lidé jsou konzervativní, mívají obavy 
z něčeho nového, „nezavedeného". Když jsem před dvaceti lety otevírala soukromou školku, trvalo to asi dva roky, než jsme veřejnost přesvědčili, že jde vzdělávat a vychovávat i jinou formou.

A o to vám jde i nyní?

Nejsem žádný experimentátor. Budou tam vždy aprobovaní pedagogové s jasným cílem.

V čem chcete být jiní?

Hlavně to bude o malém počtu dětí ve třídě a o individuálním přístupu. Běžnou součástí výuky bude anglický jazyk nebo informační technologie, chceme se zaměřit také na zdravý životní styl dětí nebo na pohybové sportovní aktivity, ale tak, aby to pro děti bylo přirozené a chtěné. Samozřejmě, že pokud přijde dítě umělecky zaměřené, nebudeme ho nutit k velkým sportovním výkonům… Chystáme úpravu okolí, aby kolem školy byly průlezky a další zázemí pro volnočasové aktivity a přestávky dětí.

Výuka bude probíhat stejně jako na jiných školách?

Budeme používat moderní vyučovací metody propracovaného programu Začít spolu, který vede k samostatnosti, k tomu, aby děti nacházely své vlastní cesty k řešení problémů atd. Více se ale zájemci mohou dozvědět na webových stránkách školy, na facebooku nebo na prezentaci, která bude 14. května od 17 hodin v budově Mateřské školky Beruška 
v Novém Jičíně.