Už osmým rokem usiluje město Bílovec o integraci záchranných sborů do jednoho místa, a to do areálu bývalého záložního centra civilní ochrany Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) v ulici Boženy Němcové. Na posledním zasedání zastupitelů bylo schváleno memorandum, kterým zástupci města vyjádřili svou podporu přemístění jednotky.

V současné době je situace v Bílovci taková, že dobrovolní i profesionální hasiči sdílí jednu starou hasičárnu, která svému účelu už dávno nevyhovuje. „Mimo jiné je zde nedostatečný počet garážových stání. Další z problémů, který tady máme a budeme muset do budoucna řešit, je, že zde není výšková technika. Trváme na tom, aby tam, kde výškové budovy jsou a v tomto městě jsou, výšková technika byla,“ vysvětlil na zasedání bíloveckých zastupitelů náměstek krajského ředitele HZS MSK Vladimír Vlček a později dodal, že tato technika sice je připravena, ale právě z prostorových důvodů nemůže být v Bílovci umístěna.

I díky tlaku stran nevyhovujících podmínek hasiči zaměřili svou pozornost na bývalé záložní centrum. Práce na jeho úpravách začaly již vloni a ještě do konce tohoto roku by měly být proinvestovány další tři miliony korun. Náměstek Vlček upozornil, že řadu prací zvládli místní hasiči svépomocí.

Celý projekt je však nákladnější, jeho rozpočet je vyčíslen na 29,5 milionu korun. „Chtěli bychom dokončit tuto stavbu v průběhu příštího roku a zároveň, s návrhem memoranda, jsme se rozhodli požádat město Bílovec o finanční příspěvek na výstavbu pro letošní a příští rok,“ zmínil Vlček. Tento příspěvek by měl činit dvakrát dva miliony korun.

Protože zastupitelé memorandum schválili, bude pro další jednání připravena smlouva o případném finančním příspěvku města hasičskému záchrannému sboru.

V budově by měli najít útočiště jak profesionální hasiči, tak i rychlá lékařská a rychlá zdravotnická pomoc. „Spolupráce mezi záchranáři a hasiči se dostane na kvalitativně vyšší úroveň. Vytvoří se také prostor pro navýšení početního stavu příslušníků ze šestnácti na dvacet dva,“ dodal Vlček. V dlouhodobém plánu hrají roli také policisté, pro které bude vyhrazena třípatrová budova v areálu, a chemická laboratoř, nyní ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Venkovní prostory budou sloužit rovněž jako sportoviště pro fyzickou přípravu, a to nejen pro profesionální hasiče, ale také pro ty dobrovolné. „Mohou se tam připravovat a také soutěžit. Práce s mládeží a soutěže jsou velmi významné činnosti, které mají své kladné sociální dopady,“ podotkl náměstek.
Rudolf Říman (KSČM) vznesl po prezentaci projektu dotaz, co se stane se současnou budovou hasičů. „Naší snahou je, aby stávající budova přešla bezúplatně zpátky na město. Je to jedna z klauzulí memoranda,“ ujistil Vlček. Budova by po opuštění profesionální jednotkou sloužila dále jako hasičárna, ale jen dobrovolným hasičům.

„Zmínil jste, že by se tam měla přestěhovat i policie, ale pak už z té prezentace vypadla,“ nadhodil Vít Gola (ODS).

„Problém u policie je, že restrikce, jak na jejich straně, tak na naší, jsou dost výrazné, takže v tuto chvíli nejsou schopni specifikovat částku a časový horizont. Jinak se s ní počítá a i oni by to velmi přivítali,“ odpověděl náměstek.

Padl také dotaz, zdali bude v areálu zřízen heliport pro vrtulníky. Vladimír Vlček objasnil, že heliport jako takový na místě nebude, ale: „Snažíme se udělat ten prostor multifunkční, aby se na něm v případě nutnosti dalo i přistát,“ odvětil.

Situaci s hasiči a nevyhovujícími prostory řeší také další města, například Nový Jičín nebo Kopřivnice. Tam jsou hasiči v náhradních prostorech, protože na jejich základně v nejbližší době vypukne rozsáhlá rekonstrukce.

Zbrojnice na kraji města

„Na opravu zbrojnice je momentálně vysoutěžen dodavatel a čekáme na odvolací lhůtu. Vyloučili jsme totiž hodně firem, protože nesplnily podmínky, a pokud se nikdo neodvolá, tak začnou práce ještě letos. Máme sedm milionů dotaci z krajského rozpočtu a na zbytek hodláme podat žádost na dofinancování na regionální operační program. Pokud by to vyšlo, bylo by to ideální, pokud ne, dofinancujeme rozdíl z rozpočtu města,“ přiblížil starosta města Josef Jalůvka (ODS).

Hasiči pobudou v náhradním areálu zřejmě až do listopadu příštího roku. „Připravuje se to, že se oprostíme od závislosti na Tatře a že budou samostatní. S tím souvisí přijetí tří lidí do stálého pracovního poměru, ale ve výsledku to vyjde levněji,“ uzavřel Jalůvka.
V Novém Jičíně zase hasiči zamýšlejí vybudovat zcela novou zbrojnici na okraji města.