Hasičská stanice v Kopřivnici vyrostla v prozatímních provizorních podmínkách -  stojí na zpevněné ploše a sestává z dvaceti velkých unimobuněk, částečně vlastních a částečně zapůjčených. Jako garáž pro techniku - prvovýjezdovou cisternovou automobilovou stříkačku Tatra Terra a automobilový žebřík se záchrannou výškou 30 metrů Renault Camiva - slouží nafukovací hala.

Zahájení výstavby zděné hasičské stanice ve formě pro kraj typického integrovaného výjezdového centra pro více složek integrovaného záchranného systému by měla začít ještě v letošním roce. Náklady na výstavbu se odhadují na 180 milionů korun se spolufinancováním z fondů Evropské unie.

Dočasná hasičská stanice z unimobuněk výstavbě bránit nebude - jakmile dojde k přestěhování do moderní budovy, vznikne na místě provizorního zázemí tréninkový prostor a sportoviště pro fyzickou přípravu a výcvik hasičů.

V okrese Nový Jičín dosud fungovaly jen dvě stanice hasičů MS kraje, ta v Novém Jičíně a pak také jedna v Bílovci. Stanice v Kopřivnici je typu P3 - na každé ze tří celodenních směn slouží 11 hasičů. V Novém Jičíně je na každé směně hasičů 13, v Bílovci pak 8.

Hasičům začala sloužit nová stanice v Kopřivnici.Zdroj: HZS MSK

„Hasiči slouží ve třech celodenních směnách A, B a C, které se střídají hlášením na nástupu vždy v 7 hodin ráno. Ještě před tímto formálním předáním musí nově nastupující příslušníci zkontrolovat své osobní ochranné vybavení, stanovenou techniku a věcné prostředky, po sedmé hodině probíhají funkční zkoušky,“ vysvětlil podporučík Jakub Kozák z Hasičské záchranné stanice MS kraje.

Počet hasičských stanic se v kraji zvýšil po 14 letech. Tehdy byla otevřena stanice Ostrava-Přívoz.

Co se Silvestra týče, byl velice klidný. V době od včerejších 18 hodin do novoročních 6 hodin evidovali hasiči pouze pět požárů kontejnerů, u nichž navíc není zřejmá souvislost s oslavami příchodu nového roku. Odpovídá tomu i stav v celé zemi - v době od 20 hodin 31. prosince 2020 do 6 hodin 1. ledna 2021 vyjeli hasiči na území celé České republiky jen k 86 požárům, což je o 179 méně než ve stejném období loňských silvestrovských oslav.