V pondělí 23. března otestují krotitelé požárů funkčnost zařízení na likvidaci čpavku. Simulované havárie se kopřivnický stadion dočká chvíli před rekonstrukcí chlazení, jejímž prvořadým cílem je právě snaha zabránit podobným únikům.

„Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK) s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Kopřivnice budou v době od 9 do 12 hodin provádět funkční zkoušky bezpečnostního zařízení, které bylo nedávno pořízeno v rámci krajského projektu Chemický monitoring CHEMLON. Půjde o měření účinnosti absorpční pračky, která je součástí technologie stadionu a jímá unikající amoniak ze vzduchu. Během zkoušek bude možné v blízkosti strojovny zimního stadionu registrovat charakteristický štiplavý zápach čpavku. Jeho množství v ovzduší však bude nepřetržitě kontrolováno, aby nedošlo k překročení hygienických limitů a ohrožení zdraví obyvatel," objasnil major Jiří Klos, vedoucí pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS MSK.

V době konání zkoušek musí obyvatelé města počítat s omezením průjezdu ulicí Wolkerovou, a to mezi Hotelem Laguna a křižovatkou s ulicí Komenského. Průjezd na ulici Komenského přes železniční přejezd zůstane zachován.