Ladovská zima vzbouzí ve většině obyvatel vzpomínky na obrázky zasněžené krajiny s malebnými chaloupkami a rozkošnými obláčky kouře, linoucího se z komínů a dávajícího tak vědět, že i přes zimu, jež nastala, jsou obyvatelé stavení stále v pilné práci. Pro hasiče však toto období znamená také častější výjezdy k požárům komínů, ale také domů, které se vznítily od špatně vyčištěného komínu.

Hasiči upozorňují všechny občany, které by nízké teploty donutily zakoupit plynová či elektrická ohřívadla, že musejí při jejich užívání dodržovat návod výrobce, nebo pokud není původní návod k dispozici, návod technicky funkčně srovnatelného druhu a typu spotřebiče. „Je třeba si uvědomit, že odpovědnost za stav komínů a kouřovodů nemá kominík, ale vlastník, správce či uživatel objektu,“ uvedla Dagmar Benešová, preventistka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Vlastník, správce nemovitosti, musí zajistit například odstranění závad komínů a spotřebičů paliv, čištění nebo zkoušení komínů, ale také zkoušku komínu před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu.

Pro obyvatele, kteří jsou svými vlastními pány, platí několik zaručených rad: „Je třeba zkontrolovat, zda je řádně upevněný kouřovod a zda není třeba propálený. Popel je nutno vysypat do nehořlavých nádob, které jsou neporušené,“ přiblížila Benešová. Speciální nároky jsou kladeny na plynové kotle. Aby byl zajištěn předepsaný tah komínu, je nutno dbát na čistotu komínových průduchů.

Hasiči na závěr dodávají jednoduchý klíč, jak předejít hádkám o zaplacení čištění a zkoušení komínů. „Úhradu za čištění komínů, popřípadě za kontrolu jejich stavu, platí správce objektu, za zkoušení komínu ten, kdo si tyto práce objednal“.