Velitel Hasičského záchranného sboru Slatina Jakub Kozák Deníku sdělil, že výdej dezinfekčního prostředku byl na dvou místech v obci, v době od 15.30 do 17 hodin u hasičské zbrojnice ve Slatině a od 16.30 do 17 hodin u autobusové zastávky v místní části Nový Svět.

„Hasiči si na obou výdejních stanovištích připravili kužely pro zajištění bezpečného rozestupu občanů a do jimi přinesených nádob rozlévali vzhledem k zakoupenému množství vždy pět set mililitrů dezinfekce na jeden rodinný dům,“ uvedl Jakub Kozák.

Velitel slatinských hasičů poznamenal, že jako odměrka posloužily hasičům skleněné půllitry, pro které ve zbrojnici aktuálně nemají využití.

| Video: Youtube

„Hasiči všem na přinesenou nádobu nalepili štítek s varováním, že je obsahem desinfekce Anti-COVID, zároveň ke každé láhvi přidali popis prostředku a způsoby jeho použití,“ dodal Jakub kozák a doplnil, že celkem bylo na obou místech občanům poskytnuto téměř 120 litrů Anti-COVIDu.

Jakub Kozák ještě připomněl, že souběžně s výdejem prostředku občanům probíhala ve Slatině i v části Nový Svět dezinfekce rizikových míst ve veřejných prostorech. Jednalo se tak především o kontejnery na tříděný odpad, zábradlí či místa na zastávkách autobusů.

Na závěr velitel SDH Slatina uvedl, že přípravek Anti-COVID je vyráběn na základě doporučené receptury WHO – Světové zdravotnické organizace. Je určen pro desinfekci rukou a lze ho použít i na povrchy.

Ničí: Bakterie, plísně, viry - Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Kocuria rhizophila, Candidaalbicans, coronavirus, MERS, SARS-CoV-2, influenza A virus H1N1, MHV, TGEV a další.