Myšlenka na vznik hasičského sboru v Lukavci, místní části Fulneku, se objevila po řadě ničivých požárů. Tehdy měla obec kolem 550 obyvatel. „Žádost o ustavení hasičského sboru byla podána tehdejší zemské správě v Opavě 23. dubna 1885.

Hasičský sbor byl ustaven 6. srpna 1885, jeho činnost však byla zahájena krátce po začátku roku 1886," přiblížil historii lukaveckých hasičů jednatel sboru Vlastimil John s tím, že sbor byl původně německý a až po několika letech se stal českým sborem. Během uplynulých 130 let hasiči nejenže hasili požáry, ale zasahovali i u nehod či povodní.

Jedna z nejtragičtějších událostí v historii obce se udála 16. října 1907. Pasáčci krav si na louce rozdělali ohníček, který nechali bez dozoru. Silný vítr jej však rozfoukal a po chvíli začala hořet nejen nedaleká stodola a stavení, ale vítr roznášel hořící došky po celé obci. Toho dne shořelo 13 stavení a hospodářských budov.

„Na popud této tragédie byla v roce 1908 z prostředků obce zakoupena nová ruční stříkačka, která byla v té době nejmodernější," podotkl Vlastimil John s tím, že stříkačka je stále funkční a je považována za poklad místních hasičů.

Důležitým milníkem v historii hasičů byla také stavba hasičské zbrojnice, která začala v roce 1952 a skončila o čtyři roky později. V minulých letech proběhla první etapa její rekonstrukce, druhá etapa, která zahrnuje vytvoření zasedací místnosti a klubovny v půdních prostorách, je zatím kvůli nedostatku finančních prostředků stále na papíře.

„V létě 1996 byla z prostředků města Fulnek zakoupena starší skříňová Avie, kterou členové upravili na požární vozidlo a v následujícím roce ji uvedli do provozu," prozradil jednatel sboru s tím, že Avii mají lukavečtí hasiči dodnes.

Letos však sbor uspěl se žádostí o dotaci na pořízení nového dopravního vozidla a tak pokud se vše podaří, dostanou hasiči ke svému výročí hezký dárek. Zbrojnici se však nevyhnuli ani zloději. V noci na 27. června 2003 si odtud zloděj odnesl několik historických přileb a sekyr, které byly dědictvím po předcích.

Za 130 let prošel sbor mnoha různými změnami, silnou členskou základnu má však dodnes. Nyní mají lukavečtí hasiči 65 členů, z toho deset žen. „Starostou je Filip Sokol," doplnil Vlastimil John.

Program oslav a dalších letošních akcí:1. 5. mše svatá v kostele (10.30 hodin), svěcení praporu SDH Lukavec, procesí k soše sv. Floriánka

27. 5. Slavnostní valná hromada (18 hodin) v sále Hostince u Jindřicha, přehled o činnosti za 130 let sboru, předání vyznamenání

28. 5. Hasičské odpoledne s večerním karnevalem (od 13 hodin) na hřišti TJ Sokol. Program: koncert dechové hudby, výstava hasičské techniky, netradiční soutěže a ukázky zásahů, obří skluzavka a jiné atrakce, kácení máje

5. 7. 30. ročník soutěže Lukavecká terénní vlna (od 14 hodin)

3. 12. 21. ročník Mikulášské hasičské soutěže