Hejtman Jaroslav Palas (ČSSD) tvrdí, že pacienti se bát nemusejí. Péče o jejich zdraví se tím nezhorší.

Proč je třeba změnit řízení krajských nemocnic?

Především proto, že jejich hospodářské výsledky ukazují, že za stávající struktury nemohou nemocnice dobře profitovat. Vykazují ztrátu okolo 210 milionů korun. Změna jejich řízení by měla zabránit především jejich dalšímu finančnímu propadu. Problémem krajských nemocnic je nyní to, že každá má svou vlastní subjektivitu, velmi zjednodušeně řečeno – každá si dělá, co chce. V podstatě stojí proti sobě jako konkurenti místo toho, aby výhodně spolupracovaly. To se musí změnit.

Co ukázala analýza hospodaření nemocnic, kterou si kraj nechal loni na podzim vypracovat společností RGM Medical?

Analýza popisuje stav krajských zdravotnických zařízení, jejich rezervy a obsahuje také doporučení k jejich ekonomickému ozdravení. Ukazuje kroky, které je nutné udělat, aby se nemocnice dostaly alespoň na nulu.

Jaký efekt by sloučení mělo přinést například v nákupu materiálu a léků?

Je potřebné nemocnice sloučit do jednoho celku, aby se dosáhlo synergických efektů v nákupech materiálů a energií. V této chvíli je jednotlivé nemocnice nakupují za velmi rozdílné ceny. Například v ceně nakupovaných léčiv je i třicetiprocentní rozdíl, u energií padesátiprocentní. Totéž platí i pro nákup služeb, například praní prádla, likvidaci odpadu, dopravu, úklid, zajišťování administrativy.

Proto musíme vytvořit určité cenové hladiny, nad které nejde jít. Je nutné otočit poměr materiálových nákladů ke mzdám. U nás je opačný než v podobných západoevropských nemocnicích. Sedmdesát procent nákladů jde u nás na materiál, třicet na mzdy. Musíme ty ceny stlačit dolů, to je jediná cesta, jak ušetřit a úspory použít na mzdy.

Jak se sloučení nemocnic projeví v investiční politice?

Povede to ke specializaci nemocnic. Každá bude zajišťovat základní obory, ale není možné, aby zároveň všechny zajišťovaly specializovanou péči. Musí se to provést tak, aby nikdo nebyl ztratný a zároveň se nesnížil rozsah a dostupnost zdravotní péče pro občany.

Počítá se i s propouštěním personálu?

Sníží se počet zaměstnanců v obslužných profesích a v managementu. Zdravotnického personálu se tato opatření nedotknou. Stejně jako ředitelů nemocnic, ti zůstanou. Zastřešující společnost, která bude nemocnice, coby odštěpné závody, řídit, také nebude mít formu jakéhosi generálního ředitelství se stovkou zaměstnanců, ale bude ji tvořit tým pěti až deseti lidí.

Analýza ukázala také potřebu snížit počet nemocničních lůžek. O kolik to bude?

V pátek máme jednání s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou o tom, kolik lůžek a kde zredukovat. My přesně víme, kde máme lůžka navíc. Analýza ukázala, že v krajských nemocnicích máme zbytných 520 lůžek pro akutní péči. Chceme ale, aby redukce lůžek měla finanční efekt nejen pro zdravotní pojišťovny, ale také pro kraj. Ty peníze, které snížením počtu akutních lůžek ušetříme, chceme použít na zefektivnění provozu nemocnic a na mzdy.

Chcete sjednotit sedm nemocnic pod jednu zastřešující organizaci, proč jste zvolili právě formu holdingu?

Protože už se to tak osvědčilo v jiných krajích. Například v Jihočeském kraji. Stejným způsobem začínají takto řídit i nemocnice v Plzeňském kraji.

Jak to bude s Bíloveckou nemocnicí, která jako jediná z osmi krajských nemocnic funguje jako akciová společnost?

Tato nemocnice by do holdingu nemohla vstoupit, může ale využívat některé efekty, které sloučení přinese. Například nákupy materiálů, energií a služeb.

Co novojičínská nemocnice a její provázanost s komplexním onkologickým centrem společnosti Agel?

Nový Jičín je specifikum. V jednom areálu tu existují dva subjekty, které mají licenci na fungování onkologického centra. Privátní subjekt zabezpečuje ty lépe placené části zdravotní péče a kraj ty hůře placené výkony. Proto bude muset dojít k politickému rozhodnutí, co dál. Jsou tři možnosti: pronajmout nemocnici Agelu i s dluhy. Nebo vytvořit společný podnik. Třetí možnost je, že privátní subjekt odejde a začne si na zelené louce budovat vlastní onkologické centrum. Osobně preferuji první možnost. Odchod soukromníka považuji za nejhorší variantu.

Část zastupitelů má také za to, že analýza a všechny následné kroky jsou jen přípravou pro prodej krajských nemocnic do soukromých rukou. Jsou ty obavy oprávněné?

Koaliční ČSSD a KSČM nemají ve svém programu privatizaci nemocnic. Vylučuji, že sloučení nemocnic znamená přípravu pro jejich prodej.

Kdy by se o sloučení nemocnic mělo rozhodnout a odkdy by nová forma řízení měla začít fungovat?

Některé kroky se už realizují, například nákupy prostřednictvím elektronických aukcí. Krajští zastupitelé budou o sloučení nemocnic jednat koncem března, k faktickému sloučení by pak mohlo dojít v polovině roku.