Vyhlášení tohoto stavu by mělo znamenat rychlejší pomoc pro postižené oblasti.

Více k tématu si přečtěte v souvisejících článcích

„Stav nebezpečí je nejnižším z krizových stavů, který mohou orgány české republiky vyhlásit v reakci na mimořádnou událost. Jedná se o nejnižší stupeň krizové situace, kdy na místo povodňových komisí nastupují krizové štáby. Znamená to užší spolupráci s krajským úřadem, rychlejší pomoc pro postižené obce a rychlejší vyřešení daných problémů. Pro občany tento stav nepředstavuje žádné další ohrožení nebo nebezpečí,“ vysvětlila mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková. Stav nebezpečí je vyhlášen od 18. května 21.30 hodin až do 17. června do 21.30 hodin.

V rámci vyhlášení stavu nebezpečí, kvůli překonání krizového stavu a řešení krizové situace, hejtman nařídil povinnost pracovní výpomoci a poskytnutí věcných prostředků, povinnost bezodkladného provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení, povinnost hlášení přechodné změny pobytu osob a povinnost zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení, ozbrojených bezpečnostních sborů a jednotek požární ochrany, popřípadě dalších složek integrovaného záchranného systému.