Návrh na odebrání titulu čestný občan Nového Jičína Konradu Ernstu Eduardu Henleinovi podal zastupitel Michal Pořízka. Ten upřesnil, že titul Henleinovi udělilo místní zastupitelstvo 27. listopadu 1938. „Konrád Henlein byl prohlášen za válečného zločince a myslíme si, že by mu měl být tento titul odebrán,“ vysvětlil Michal Pořízka.

Karel Greiner na stavbě ruského plynovodu Progress v roce 1990.
Zážitky montéra Greinra z Příbora za socialismu. Plynovod v SSSR, ovce v kostele

Pochybnosti do záležitosti vnesl zastupitel Jiří Klein. Díval jsem se na materiály, které nám byly předloženy. Nejsem si jistý, že by bylo někde oficiálně podloženo, že se stal skutečně čestným občanem města. Je zmínka v kronice, že bylo na náměstí někde prohlášeno, že se stal čestným občanem, ale není zápis z nějakého hlasování rady. Nic takového jsem nenašel. Tak abychom tady nerušili někomu čestné občanství, které třeba nikdy neměl, uvedl Jiří Klein.

Stejně vnímal záležitost starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký, jenž upozornil, že kromě toho, že nikde není Henleinovo čestné občanství něčím podloženo, existuje historický pramen - takzvané výnosy z roku 1945. „V nich prezident všechny tyto kolaboranty a fašisty připravil o veškerá vyznamenání, tituly, čestné tituly. Zároveň tito lidé byli zbaveni i práv občanských, že nemohli vlastnit věci, nemohli mít nemovitosti, nemohli podnikat. I toto je cesta, kdy bychom mohli říci, že toho čestného občanství byli zbaveni,“ poznamenal Stanislav Kopecký.

Bernartice nad Odrou byly za 2. světové války starousedlickou obcí, kde žili až na výjimky česky hovořící obyvatelé.
Po Bernarticích nad Odrou z kopce do kopce. Pojďte s námi na návštěvu

Na zasedání také zaznělo, že ani Státní okresní archiv v Novém Jičíně k tomuto případu nedohledal žádné další dokumenty. Zastupitel Jaroslav Dvořák, původem historik, řekl, že se pravděpodobně jednalo o aktivitu bývalého německého starosty Ernesta Scholicha, jenž byl ve vedení Nového Jičína v předválečných i válečných letech. „Odňal bych mu to občanství, pokud by ho měl,“ podotkl Jaroslav Dvořák.

Navrhovatel Michal Pořízka uvedl, že Henlein je uveden jako čestný občan na webových stránkách města, v čemž se ale zmýlil. Městské stránky jen odkazují na web Muzea Novojičínska, kde je skutečně Konrad Henlein uveden jako držitel čestného občanství. Obrátit se právě na Muzeum Novojičínska doporučil zastupitel Petr Orel. „Třeba se ještě něco objeví. Zatím doporučuji bod stáhnout z jednání a odložit,“ navrhl Petr Orel, jenž je za Novojičínsko také senátorem. Pro odložení bodu byla většina zastupitelů.

Smetanovy sady v Novém Jičíně jsou vhodným místem k relaxaci.
Podívejte se, ve Smetanových sadech v Novém Jičíně si lidé čtou, nebo si hrají

Konrad Ernst Eduard Henlein se stal po 15. březnu 1939 šéfem civilní správy okupačních vojsk a 1. září stanul v čele Sudetské župy jako říšský místodržící. Tuto funkci zastával až do konce války. Několikrát navštívil také Nový Jičín. Po skončení války, 10. května 1945, si v zajetí v Plzni podřezal žíly. Jako čestného občana ho dlouho vedlo také město Kopřivnice. Místní zastupitelé mu odňali tento titul 19. října 2000.