Podzimní část sběrové kampaně projektu Recyklohraní začala 1. září a trvala do 31. listopadu a zapojilo se do ní celkem 105 škol z celé České republiky. „Zapojené školy plní zadané tematické úkoly z oblasti třídění a recyklace, sbírají drobný elektroodpad. Za svou aktivitu dostávají body, které pak mohou v katalogu odměn proměnit například v novou elektroniku, sportovní potřeby a další,“ řekla Pavla Špringerová, manažerka projektu Recyklohraní.

A právě škola z Heřmanic u Oder patřila ke třem nejlepším, které přinesly body zatím v celkovém pořadí druhému Moravskoslezskému kraji. Z trojice nejúspěšnějších Moravskoslezských je přitom nejmenší. Nejlepšího výsledku dosáhla ZŠ a MŠ Dvorce, kde 147 žáků odevzdalo 3633 kilogramů elektroodpadu, tedy 24,71 kilogramu na žáka. Na druhém místě se umístila ZŠ a MŠ Morávka s 88 žáky, kteří odevzdali celkem 1920 kilogramů elektroodpadu, což činí 21,82 kilogramu na žáka. Patnáct žáků ZŠ Heřmanice u Oder odevzdalo celkem 323 kilogramů elektroodpadu a vytvořilo tak průměr na jednoho 21,53 kilogramu starých spotřebičů.