Na první pohled to nevypadá, ale objekt postavený na konci 19. století je ve špatném technickém stavu. Proto radnice přistoupila na opravu v ceně téměř 6 milionů korun a svou práci zde budou mít i restaurátoři.

Už nyní se z fasády odstraňují trhliny, později dojde k natření omítky i střechy. Sousoší s atikou a vstupní portál z Tyršovy ulice projdou restaurátorskou obnovou. „K obnově fasády a střechy nás donutil jejich špatný technický stav. Ve fasádě se objevily praskliny, opravu nebo výměnu potřebují i klempířské prvky, hromosvod, komíny, části střech a světlíků. Okapový systém bude doplněn o elektrické vyhřívání," řekl vedoucí organizačního odboru novojičínské radnice Zdeněk Petroš.

Dobrou zprávou je, že po dobu rekonstrukce, která by měla skončit na podzim, nebude provoz městského úřadu omezen. „V době realizace stavebních úprav bude zajištěný bezpečný průchod do budovy, přesto je nutné, aby občané dbali zvýšené opatrnosti," připomíná Marie Machková, mluvčí novojičínské radnice. Ta za stavební práce utratí 5,8 milionu korun. Jelikož je budova nemovitou kulturní památkou, 350 tisíc bude uhrazeno z dotace Moravskoslezského kraje.

Poměrně rozložitá a členitá budova byla postavena podle návrhu vídeňského architekta Otto Thienemanna. Některé interiérové prostory jsou vyzdobeny malbami Eduarda Veitha. „V budově na Divadelní ulici 1 v minulosti sídlil krajský soud a okresní hejtmanství. Je to několikakřídlý komplex dvoupatrových novorenesančních budov. Při opravě fasády bude respektováno její členění a profilace štukových prvků. Některé zásahy budou realizovány odborníkem s licencí na restaurování sochařských děl z kamene," doplnil Václav Herold z odboru školství.