Když začátkem třicátých let minulého století u hotelu Tanečnica na Pustevnách vyrostl skokanský můstek, na němž v roce 1935 vytvořil rekord 45 metrů norský skokan Anderson, sotva kdo tušil, že nedaleko odtud ve Frenštátě pod Radhoštěm na Horečkách vyroste skokanský areál, jehož věhlas se dostal do celého skokanského světa. Vznik i další existence tohoto areálu jsou úzce spjaty s postavou legendárního skokana na lyžích, olympijského vítěze z roku 1968, Jiřího Rašky, po němž areál nedávno dostal své jméno.

Do Frenštátu pod Radhoštěm jezdila světová špička

Frenštát pod Radhoštěm – V roce 1969 byla zahájena stavba středního můstku s parametry P=72 a K=90 m, který byl v roce 1973 pokryt umělou hmotou Durokryt, jako první této velikosti na světě. První skok na něm absolvoval 9. září Jiří Raška a v neděli 30. září 1973 se na něm uskutečnily historicky první závody Grand Prix (GP) Frenštát pod Radhoštěm, které na místě vidělo deset tisíc lidí.

V areálu na Horečkách nechybí ani tabule s přehledem dosavadních vítězů GP Frenštát pod Radhoštěm.

V areálu na Horečkách nechybí ani tabule s přehledem dosavadních vítězů GP Frenštát pod Radhoštěm.

V dosavadní pětadvacetileté historii mezinárodních FIS COCJ závodů Grand Prix Frenštát pod Radhoštěm startovali nejlepší skokani světa z dvaceti států s výjimkou Japonska. Mezi vítěze GP patří mimo jiné i Hans Georg Aschenbach, Walter Steiner, Jochen Danneberg, Primož Ulaga, Hubert Neuper, Jens Weissflog a nejlepší čeští skokani Leoš Škoda, Jiří Parma, Pavel Ploc, František Jež, Jaroslav Kahánek, Jaroslav Sakala a jiní. V roce 1977 se v hotelu Vlčina ve Frenštátě pod Radhoštěm v průběhu pořádání 5. ročníku závodu GP uskutečnilo pod vedením prezidenta FIS Marca Hodlera Symposium mezinárodní lyžařské federace FIS o budoucnosti skoku na lyžích, kde předsednictvo FIS rozhodlo o legalizaci závodů na můstcích pokrytých umělou hmotou.

Od roku 1983 byla v areálu denně v provozu dvousedačková lanová dráha dlouhá 295 m s výškovým rozdílem 73 metrů s kapacitou 500 osob za hodinu. Vede od dojezdu můstku K=90 m k restauraci u nájezdové věže. Uspoří skokanům na můstcích K=42 i K=90 m až 80 procent namáhavého výstupu a slouží i široké veřejnosti. Dobrovolnou prací členů lyžařského oddílu byl skokanský areál rozšířen o další dva malé žákovské můstky s kritickým body K=21 a K=9 m pro výchovu nejmladších adeptů skokanského sportu. V roce 1977 byl na Pustevnách u hotelu Tanečnica obnoven provoz devastovaného můstku a po jeho rekonstrukci na normový bod P=45 m s K=57 m a výstavbě menšího můstku P=25 m, K=33 m proběhlo na Pustevnách v roce 1981 federální MČSR žactva ve skoku na lyžích. Na něm frenštátští skokani Jiří Raška ml., František Janák a Zbyněk Mikeska obsadili zcela stupně vítězů, přičemž Jirka Raška vytvořil nový, dosud platný rekord většího můstku skokem 64 metrů.

Od roku 1984 jsou v areálu můstků na Horečkách instalována čtyři nízkotlaká sněhová děla Šumava vlastní výroby a od roku 1989 nový Sufag. V roce 2005 přibyla další dvě děla Areco. V nízké nadmořské výšce 450 metrů nad mořem tak umožní až čtyřměsíční zimní provoz můstků a pořádání závodů na sněhu, jakými jsou již od roku 1985 pravidelně pořádané republikové závody o Cenu Pohorské jednoty Radhošť a řada mistrovství České republiky v kategoriích mužů, do rostenců a žáků. Významnou modernizací prošly všechny frenštátské můstky v roce 1989, kdy byly vedle nájezdových stop z Durokrytu položeny nové porcelánové nájezdové stopy Ditruvit tuzemské výroby. Permanentní modernizace všech můstků zvyšuje kvalitu tréninků a zároveň zájem našich i zahraničních skokanů o přípravu i starty v tomto areálu. Rozsáhlá rekonstrukce můstků K=95, K=45 probíhala ve skokanském areálu na Horečkách ve Frenštátě pod Radhoštěm v letech 2001 až 2006. Poslední pak nedávno. V červenci loňského roku zahájil můstek K=95 provoz po rekonstrukci oblouku nájezdu.

Důkazem dobré práce dvou generací frenštátských trenérů Rašky, Mikesky, Krompolce, Brodského, Hrachového, Fizka, Szymeczka a dalších je i podíl jejich odchovanců Parmy, Sakaly, Ježe, Dluhoše, Rašky, Krompolce, Sucháčka a Kahánka na zlatých, stříbrných a bronzových medailích ze zimních OH, mistrovství světa FIS mužů a juniorů a mistrovství ČR všech kategorií. Poslední český skokanský titul dovezl z klasického MS FIS frenštátský skokan Jiří Parma, který v roce 1987 na 44. MS FIS v německém Oberstdorfu zvítězil na středním můstku P 70 m před Finem Nykänenem. V květnu roku 2003 byl ustaven Valnou hromadou lyžařských oddílů Moravskoslezský krajský svaz lyžařů Moravskoslezského kraje. V čele jeho odborného sportovního úseku skoku na lyžích je od roku 2003 Ing. Jiří Sedláček z TJ Frenštát pod Radhoštěm. Na území Moravskoslezského kraje provozují v současnosti skok na lyžích čtyři lyžařské oddíly: TJ Frenštát p. R. – předseda LO SL Zdeněk Krompolc, TJ Dukla Frenštát p. R. – předseda LO Jiří Kryške, TJ Sokol Kozlovice – předseda LO Pavel Fizek a TJ TŽ Třinec – předseda LO SL Stanislav Lasota. Uvedené lyžařské oddíly využívají k tréninku i pořádání závodů lyžařské zařízení areálů můstků ve Frenštátě p. R. na Horečkách s konstrukčními body K=9, K=21, K=42 a K=95 m, v Kozlovicích (K=10 a K=18 m) a v Nýdku u Třince (K=24 a K=40 m). Všechny uvedené můstky jsou pokryty umělou hmotou s nerezovou nebo keramickou nájezdovou stopou umožňující celoroční provoz. Díky dotaci Ministerstva školství ČR jsou rekonstruované můstky ve Frenštátě pod Radhoštěm v areálu na Horečkách pokryty moderní zelenou umělou hmotou fi nské fi rmy Lindgren a opatřeny rozvodem tlakové vody k zimnímu zasněžování sněhovými děly. Jejich parametry splňují poslední přísné normy mezinárodní lyžařské federace FIS. Od soboty 1. září 2012 nese areál jméno Jiřího Rašky.

Olympijský vítěz předával zkušenosti dál

Frenštát pod Radhoštěm – Psal se rok 1974, když Jiří Raška, i přes zisk mistrovského titulu na velkém můstku při mistrovství republiky v Liberci nebyl zařazen do výpravy na mistrovství světa FIS ve švédském Falunu. Přesto nezahořkl, začal studovat na FTV Univerzity Karlovy v Praze a ze závodníka se stal v témže roce trenér.

Návštěvníci Areálu Jiřího Rašky na Horečkách ve Frenštátě pod Radhoštěm se mohou seznámit s největšími úspěchy frenštátského skokana na lyžích.

Návštěvníci Areálu Jiřího Rašky na Horečkách ve Frenštátě pod Radhoštěm se mohou seznámit s největšími úspěchy frenštátského skokana na lyžích.

Jiří Raška brzy dosahoval jako trenér solidních výsledků. V roce 1976 obsadil jeho svěřenec František Novák 3. místo na ME juniorů a v roce 1977 pak pod jeho vedením získal Pavel Fizek zlatou medaili na I. mistrovství světa FIS juniorů ve švýcarském Gstaadu. Další dvě sezony vedl až do XIII. ZOH 1980 čs. reprezentační družstvo mužů. V následujících letech se vrátil jako šéftrenér k juniorské reprezentaci České republiky. Jeho svěřenci pak vybojovali na mistrovstvích světa juniorů řadu medailí. Od roku 1975 pracoval jako trenér a od roku 1985 pak jako šéftrenér Střediska vrcholového sportu mládeže ve skoku na lyžích ve Frenštátě pod Radhoštěm na Horečkách. Výsledky Raškových odchovanců Parmy, Dluhoše, Rašky juniora, Ježe, Sakaly, Raszky, Krompolce, Sucháčka, Jandy a dalších mluví za vše. V letech 1993 až 1995 se Jiří Raška ještě na dvě sezony vrátil k seniorské reprezentaci České republiky a v letech 1998 až 2002 byl místopředsedou Svazu lyžařů České republiky. Hodně času věnoval v té době také olympijské nadaci a Klubu olympioniků. Ve funkci vedoucího trenéra mládeže v Tréninkovém centru skokanů ve Frenštátě pod Radhoštěm se zasloužil o kontinuitu dobrých výsledků mladých skokanů.

V posledních letech byl pro něj nejúspěšnější rok 2003, kdy pod jeho vedením jeho vnuk Jan Mazoch vybojoval bronzovou medaili na mistrovství světa juniorů ve švédské Sölefteye a v sedmnácti letech se stal dvojnásobným seniorským mistrem České republiky na můstcích K=90 i K=120 m v Harrachově, když již rok předtím byl ještě jako dorostenec nejlepším z české výpravy na zimních olympijských hrách v USA. V pátek 21. listopadu 2003 byl Jiří Raška v pražském Karolinu při oslavách 100 let Svazu lyžařů České republiky vyhlášen českým lyžařem století! Od května 2005 byl Jiří Raška na zaslouženém důchodu, ale stále se jako bývalý člen Rady úseku skoku SL ČR velkou měrou podílel na rozsáhlých investičních akcích při zvelebování areálu skokanských můstků ve Frenštátě pod Radhoštěm na Horečkách. Zhruba půl roku po svých sedmdesátinách, 28. října 2011, převzal Jiří Raška z rukou prezidenta České republiky Václava Klause státní vyznamenání Za zásluhy I. stupně. V té době již legendárního skokana na lyžích sužovala těžká nemoc. Té podlehl 20. ledna 2012.

Stranu připravil IVAN PAVELEK S PŘISPĚNÍM JIŘÍHO SEDLÁČKA