Z pohlednice z roku 1970 je patrné, že obvod plochy náměstí sloužil jako parkovací plocha. Historický střed města „zdobily" také klasické pouliční lampy, které dlouhá léta osvětlovaly jak sídliště, tak i malebné zákoutí měst a obcí.

Stejně jako mnohá jiná města, také Nový Jičín později parkovací plochy na náměstí zrušil, i když úplný zákaz dopravy zde není. V rámci zásobování zdejších obchodů a restaurací je vjezd na Masarykovo náměstí povolen za poplatek, který musí řidiči uhradit v automatech při vjezdu do městské památkové rezervace.

Také samotná plocha náměstí prošla velkými změnami. I nadále zůstává dominantním prvkem morový sloup s kašnou, ale dnes, po rozsáhlé rekonstrukci plochy náměstí v roce 2009, jsou součástí také vodní prvky, fontána času nebo socha svatého Mikuláše. Také veřejné osvětlení dnes doplňuje charakteristický a unikátní ráz novojičínského náměstí.

Masarykovo náměstí je charakteristické svým čtvercovým tvarem a podloubím, které lemuje celý jeho obvod. Nejznámější stavbou je dům zvaný Stará pošta s dvojitou renesanční lodžií z roku 1563. Dnes zde sídlí městské kulturní centrum.