Týdeník Rozkvět, ze čtvrtka 16. března se vracel k oslavám Mezinárodního dne žen a k slavnostnímu shromáždění žen funkcionářek, nejlepších pracovnic a členek brigád socialistické práce za účasti politických a státních představitelů okresu. „Přítomné ženy ve svém středu uvítaly delegaci OV KSČ a OV Národní fronty vedenou vedoucím tajemníkem OV KSČ a předsedou OV Národní fronty soudruhem Jiřím Řezníčkem a delegaci ONV vedenou předsedou soudruhem Františkem Billem,“ stojí v úvodu textu, jenž připomíná ocenění nejlepších pracovnic i to, že účastnice slavnostního shromáždění přijaly v závěru mírovou rezoluci na podporu Provolání předsednictva ÚV KSČ k 41. výročí Vítězného února.

VÁLKA FAKTICKÁ I IDEOLOGICKÁ

Nacistické okupaci zbytku českých zemí a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava a takzvaného Slovenského štátu se věnoval v textu nazvaném „15.březen před padesáti lety“ historik Karel Chobot. Zatímco jeho text popisoval událost, která byla předzvěstí 2. světové války, jiný text v témže vydání týdeníku přibližoval jak se teoreticky připravovali na boj pracovníci technických služeb. „Obrana míru a socialistické vlasti a nezbytnost boje s ideologickou diverzí pod tímto názvem se v uplynulých dnech uskutečnilo pro všechny pracovníky OPTS Nový Jičín vojenskopolitické téma POCO. Cílem školení bylo prohloubil teoretické znalosti, nevyjímaje ochranu a obranu státu a s tím úzce související psychickou i odbornou připravenost občanů k civilní obraně. O dobrou úroveň s celkovou dosaženou účastí 98 procent, se postaral lektor Socialistické akademie s. Vlastislav Seitl, včetně hospodářského a stranického vedení OPTS,“ sdělovala v textu jeho autorka Anna Hercová.

SVAZÁCI SE ZAVÁZALI KVŮLI KOREJSKÉMU FESTIVALU

V Tatrováku z pátku 17. března se objevil Návrh závazku podnikové organizace SSM na počest konání XIII. světového festivalu mládeže a studentstva v KLDR a 40. výročí založení jednotné dětské organizace. Svazáci se zavázali, že:

v rámci tvorby finančních zdrojů pro zajištění XIII. SFMS přispějeme na festivalový fond částkou 20 000 Kčs,

v akcích „Z“ a na směnách NF (včetně prací na výstavbě krytého bazénu) odpracujeme 4000 brigádnických hodin,

v rámci tvorby a ochrany životního prostředí se zapojíme do akce „Festivalový les“ vysazením 10 000 stromků,

pro urychlení rekonstrukce jeslí v Pionýrské ulici zorganizujeme výpomoc podle požadavků sociálního odboru,

vyvineme maximální úsilí v prosazení a realizaci výstavby Kavárny mladých v Kopřivnici,

na základě požadavků záchranné služby Narex převezmeme patronát nad úpravou vozu T 613 pro potřeby záchranářů. Převezmeme patronát nad zaváděním automatizace inženýrských prací v konstrukcích vývoje.

A zatímco mladí si velké cíle teprve kladli, týdeník Rozkvět již přinesl některé konkrétní výsledky za rok 1988.

CO SE VYROBILO V NAŠEM OKRESE

Oslavy Mezinárodního dne žen byly v minulosti mnohem významnější událostí než nyní.Zdroj: repro RozkvětV minulém roce bylo v průmyslových závodech okresu Nový Jičín vyrobeno: 400 osobních a 9890 nákladních automobilů. Náhradních dílů k osobním automobilům bylo vyrobeno v hodnotě 54 248 tisíc Kčs, náhradních dílů k nákladním automobilům v hodnotě 789 135 tisíc korun;

373 078 tun cementu, 189 189 tun vápna, 25 752 tisíc c. j. pálených zdících materiálů;

117 758 praček pro domácnost, 14 866 tisíc párů standardního punčochového zboží, 777 tisíc kusů pleteného kojeneckého ošacení, 1863 tisíc metrů vlněných tkanin, 3 973 milionů cigaret;

10 485 tisíc litrů konzumního mléka, 7998 tisíc litrů zakysaných tekutých výrobků, 274 tisíc litrů smetany, 1060 tisíc kg pomazánkového másla, 821 tisíc litrů smetanového jogurtu, 8925 tun chleba a 4252 tun pečiva. Ve výčtu jsou uvedeny pouze výrobky vyrobené na území našeho okresu a uspokojující nejzákladnější potřeby obyvatelstva.

Zpracoval: Ivan Pavelek s využitím materiálů Okresního archivu Nový Jičín