Ústředním tématem týdeníku Rozkvět z 23. března byly závěry plenárního zasedání okresního výboru KSČ, které jednalo ve čtvrtek16. března. Titulek Zapojit co nejširší okruh lidí leccos naznačoval. V textu se pak čtenář mimo jiné dozvěděl, že při realizaci úkolů přestavby je zapotřebí daleko více zkvalitnit úroveň ideologické práce.

„Názory, jak postupovat v praxi, jsou různé. Dnes mnohem více, než kdy jindy, je třeba reagovat na postoje lidí, na jejich reálné zájmy a zkušenosti. V opačném případě, když se budeme nadále uzavírati do sebe, pokud nebudeme chtít vědět o problémech a náladách lidí, tak se dostanou k slechu ti, kdo chtějí proti straně a socialismu působit,“ četl ze zprávy tajemník OV KSČ Erich Monczka.

Láska k Sovětskému svazu …

Titulní strana patřila rovněž příspěvku, v němž se čtenář dozvěděl, že v předešlých dnech se v Okresním dome pionýrů a mládeže v Novém Jičíně uskutečnila okresní kola soutěže O zemi, kde zítra již znamená včera.

„I tento XV. ročník organizoval okresní výbor SČSP (Svaz československo-sovětského přátelství – pozn. red.) ve spolupráci s okresním výborem SSM, odborem školství a kultury ONV N. Jičín. Obdivuhodné znalosti o sovětské Turkmenii a Uzbekistánu, o úspěších sovětských sportovců na ZOH prokázala družstva ze základní školy Studénka, Sjednocení, základní školy Bílovec, Komenského, střední ekonomické školy Nový Jičín, gymnázia Bílovec, SOU Tatra Kopřivnice a SOU Nový Jičín. Zvítězila v okresních kolech a budou nás reprezentovat v krajském kole této velmi populární soutěže SČSP,“ stojí v textu.

Kradlo se i tenkrát

Se znepokojením konstatovala Komise pro ochranu veřejného pořádku Městského národního výboru v Novém Jičíně, že v roce 1988 se ne území města vyskytl velký počet krádeží jízdních kol a dalších věcí osobní potřeby ve vlastnictví občanů. Členové komise dospěli k názoru, že pachatelům často napomáhají samotní poškození, třeba tím, že neuzamykají přístupová místa do obytných domů.

„Ke všeobecné lhostejnosti patří také to, že v řadě obytných domů se pohybují neznámé osoby a nikdo se jich nezeptá koho, nebo co, tam hledají, nikdo se o ně nezajímá. Nemůžeme se tedy divit, že neuzamčená a neuložená jízdní kola jsou pryč., že došlo k vykradení sklepa, sklepní kóje, kočárkárny, sušárny prádla a podobně. Osobní majetek lidí se zvětšil a s tím se změnil i jejich vztah k osobnímu vlastnictví – však co se děje, ukradl nám někdo jízdní kolo. Prádlo ze sušárny, „vybílil“ nám někdo sklep nebo sklepní kóji – naše rodina je pojištěná, však to pojišťovna zacvaká i s chlupama,“ prezentovali své vidění věci členové komise.

Více masa, zákusků a zmrzliny

Výsledky ankety pořádané stravovací komisí Podnikového výboru ROH v Tatře Kopřivnice přinesl týdeník Tatrovák 24. března 1989. Čtenář se mimo jiné dozvěděl, že obědy se pohybovaly v cenách 4,50 Kčs a 5,50 Kčs (výběr).
Pracující měli i tentokrát řadu připomínek, na které v Tatrováku reagoval Zdeněk Ostrý – vedoucí podnikového stravování.

Požadavky a možnosti: 
● Více drůbeže, větší porce masa, zákusky zmrzlina
Stávající situace je dána finančním limitem. Navrhujeme zvýšit cenu stravenky, tak, aby požadavek byl uskutečnitelný.

● Více zeleniny
Cena a nabídka zeleniny obchodními organizacemi není vhodná pro závodní jídelny. Náprava by měla přijít z n. p. Zelenina

● Důrazněji vyhradit místa určená pro konzumaci jídla pracovníky v pracovních a občanských oděvech.
Příkaz v tomto směru nemůžeme dát. Je na inteligenci každého, aby si uvědomil, že stoly s textilními ubrusy jsou pro ty, kdo obědvají v čistém oblečení. Jiné stoly jsou pokryty umělými ubrusy.

● Omezit jídla z mletého masa.
Alespoň jednou týdně budeme muset jídla z mletého masa připravovat i nadále. Potřebujeme zpracovat ořez a také bůček.

● Více rybích jídel.
Budeme se snažit zajišťovat, ale jsme závislí na zásobování, které velkou nabídku neposkytuje.

● Nadměrné solení.

Projednáme s kuchaři: ● Častěji měnit utěrky na osušení příborů.
Z hygienických důvodů budou společné utěrky zrušeny, protože někomu slouží i k utírání rukou a mohou tak být zdrojem nákazy.

Návrhů a odpovědí zveřejnil Tatrovák ještě více, ale protože bylo zřejmé, že ani tak nejsou všechny, v závěru textu bylo uvedeno telefonní číslo na soudruha Ostrého.

Zpracoval: Ivan Pavelek s využitím materiálů Okresního archivu Nový Jičín