Už dlouho nebylo centrum Hladkých Životic tak plné, jako v úterý 8. května odpoledne. Místní i lidé z okolí se totiž přišli podívat na slavnostní otevření Náměstíčka, tedy upraveného prostranství, kde je místo pro děti i pro dospělé.

Díky finanční podpoře MAS Regionu Poodří se na projektu začalo pracovat ještě letos. Při jeho otevření byl rovněž jmenován kmotr projektu, kterým se stal zástupce akční skupiny Oldřich Usvald. „Kmotrem jsem poprvé, a vůbec, v Hladkých Životicích to má své specifikum, protože doposud od nás nečerpali žádné finanční prostředky," podotkl manažer sdružení s tím, že z programu rozvoje venkova metodou Leader se do obce dostaly peníze na dva projekty, na vybudování Náměstíčka, jehož nositelem jsou Hladké Životice, a na opravu střechy místního kostela, o kterou žádala římskokatolická farnost.

Starostka Irena Ravčuková si posteskla, že dříve v obci nic takového, jako je nové prostranství, nebylo a lidi se neměli kde sejít, sednout si a popovídat si. „Nejdříve jsme upravili svah pod kostelem, kde byly staré keře a celé to bylo takové deprimující. Teď se budeme snažit podat další žádost, na opravu obecního úřadu s kulturním domem, a chceme to pojmout jako komunitní centrum," zamyslela se starostka obce a ještě doplnila další plány, které zastupitelé mají: „Je to sice závislé na tom, jestli budou peníze, ale máme už vybraný prostor, kde chceme postavit velké dětské hřiště a lanové centrum pro větší děti a dospělé. Je to lokalita starého koupaliště a tento prostor, společně s novým prostranstvím a obecním úřadem, by byly navzájem propojené."

V obci se však ozvali také lidé, kteří nepovažují vybudování Náměstíčka a další projekty za nezbytné a odvolávají se na problémy, které obci sužují možná více. „Vím, že je tady spousta potřebnějších věcí, jako výměna oken ve školce, vybudování ordinace lékaře, ale tento program byl šitý na míru na veřejná místa pro setkávání občanů. Za tyto peníze jsme nemohli postavit nic jiného. Jsem si vědoma, že přednost by měl stejně tak dostat obecní úřad, ale čekáme na vhodné výzvy," ujistila Ravčuková.

Odpoledne bylo během slavnosti plné barev. Kromě tria mažoretek se obcí proháněla také opravená hasičská avia. „Vůz byl v hodně špatném stavu a my jsme se měli rozmyslet, jestli se koupí nový, ale cenové nabídky byly příliš vysoké. Pak obec našla jednu firmu, která se zabývá opravami těchto vozů. Ten náš nakonec dostal novou karoserii včetně laku, pilu na dřevo a ciesternu na tisíc litrů, to žádná avie nemá, a další," zmínil Radovan Žitník, zástupce velitele jednotky. Hasiči se nedali zahanbit a brigádnicky opravili i starý vozík za auto a v nejbližší době jej chtějí nahlásit jako provozuschopný.