Jedním z bodů na posledním zasedání fulneckých zastupitelů bylo doplnění finančního výboru zastupitelstva o jednoho člena, neboť již dříve podala jedna členka výboru svou rezignaci na členství. O doplnění se hlasovalo již na předchozím zasedání zastupitelstva. Tehdy zastupitelka Jana Mocová navrhovala jako nového člena zastupitele Reného Jurošku, kandidáta za hnutí Fair Play HNPD. Návrh odůvodnila tím, že každé seskupení by mělo mít svého zástupce ve výborech.

Z různých příčin se hlasovalo třikrát. Poprvé získal René Juroška podporu šesti zastupitelů, podruhé rovněž a potřetí získal sedm hlasů. Ke zvolení tak chyběl jediný hlas. Neprošla ani navrhovaná radní Jitka Krčmářová, která získala pět hlasů.

Na posledním zasedání starostka Fulneku Radka Krištofová uvedla, že jako kandidát na člena na doplnění finančního výboru byl vybrán Jan Mariánek. „Mimo jiné se jedná o osobu, která byla v předchozím volebním období předsedou finančního výboru,“ uvedla Radka Krištofová.

Přihlásila se Jana Mocová s protinávrhem. „Na minulém zasedání jsem dala návrh na zvolení pana Reného Jurošky za člena finančního výboru, protože je členem zastupitelstva a v tomto finančním výboru jeho volební strana nemá zastoupení,“ uvedla Jana Mocová s tím, že Reného Jurošku navrhuje opět.

„Já se k tomuto návrhu nekloním, již minule neodsouhlasili tento návrh,“ poznamenala starostka Fulneku před hlasováním. To dopadlo podobně jako na předchozím zasedání. Pro členství Reného Jurošky ve finančním výboru bylo šest zastupitelů, proti šest, zdrželi se dva. Poté zastupitelé hlasovali o původně navrženém členovi Janu Mariánkovi. Starostka oznamovala, že Jan Maránek byl schválen jako nový člen výboru, když se ozval se Petr Moc, s tím, že sice mačkal knoflík, ale nepodařilo se mu hlasovat. „Já jsem samozřejmě proti panu Mariánkovi,“ dodal Petr Moc.

Starostka nechala hlasování opakovat, ale ani tentokrát se to nepodařilo. Hlasovací zařízení nějak selhalo u zastupitelky Mileny Milionové. „Takže chcete opakovat hlasování? Tak poprosím ještě jednou o hlasování,“ řekla rezignovaně Radka Krištofová. Napotřetí to vyšlo. Pro členství Jana Mariánka ve finančním výboru bylo 9 zastupitelů.