Na čtyřicet starostů a starostek se ve středu 3. srpna zúčastnilo důležité schůze v restauraci Rekovice na pomezí Trojanovic a Frenštátu pod Radhoštěm. Důvodem této valné hromady bylo řešení aktuální situace, ale hlavně nakládání s odpady v novojičínském okrese v budoucnosti.

NOVÝ PLÁN LIKVIDACE ODPADŮ

Stěžejním bodem programu schůze bylo představení nového plánu možnosti likvidace odpadů. „Představili jsme novou aktualizovanou studii odpadového centra Novojičínska a byly předneseny návrhy na změny realizace plánu odpadového hospodářství," řekl Deníku předseda představenstva společnosti ASOMPO a starosta obce Slatina Luděk Míček.

„Do budoucna bychom chtěli, aby se komunální odpad z našich obcí a měst třídil u nás, na skládce společnosti ASOMPO, a poté se dále využil," doplnil slatinský starosta a pokračoval: „Naším cílem bylo najít řešení, abychom po roce 2024, kdy vejde v platnost zákon o zákazu skládkování, mohli odpad dále likvidovat co nejlevnější cestou, abychom příliš nezatěžovali rozpočet našich občanů."

SPOJENÍ OBCÍ

Mimo hledání ideálního plánu na zpracování komunálního odpadu se starostové dozvěděli také nové informace o dobrovolném svazku obcí SOMPO 2016, jehož činnost se orientuje zejména na zkvalitnění nakládání s odpady, řešení problémů z oblasti životního prostředí nebo na zajišťování osvěty v tomto směru.

Spojení obcí by taktéž mohlo přinést velké úspěchy, jako tomu například bylo u úspěšně realizovaného projektu skládky v Životicích u Nového Jičína.

Firma ASOMPO je akciovou společností zabývající se zejména likvidací a nakládáním s komunálním i nebezpečným odpadem. Společnost působí na Novojičínsku již více než dvacet pět let, přičemž svou působnost odstartovala úspěšným projektem skládky Životice, která slouží okresu již od roku 1993. Celková kapacita skládky přesahuje objem jednoho milionu metrů krychlových a její životnost se odhaduje zhruba do roku 2018. V současnosti firma, mimo služeb odpadního hospodářství, nabízí i poradenství v oblasti nakládání s odpady, energetiky, výroby a prodeje elektrické energie či sušení dřeva.

Zákon o zrušení skládek schválila poslanecká sněmovna již v roce 2014. Cílem novely je ztížit možnost výkupu kradených kovů. Kraje by mohly zrušit povolení těm sběrnám surovin, které nějakým způsobem poruší podmínky výkupu.

Kateřina Holubová