O tom, kdo získá veřejné poděkování za kvalitní a obětavou práci v sociálních službách, profesionální přístup či empatický vztah ke klientům, rozhodnou obyvatelé města automobilů, ostatně právě oni budou i těmi, kdo lidi, kteří nejsou na očích, a přesto za nimi zůstává kus práce, nominují.

„Na ocenění mohou být navrženi lidé, kteří v Kopřivnici mimořádně přispívají ke zlepšení situace seniorů, handicapovaných nebo osob jinak ohrožených sociálním vyloučením, a to buď dlouhodobou prací, nebo mimořádným činem. Může se jednat o zaměstnance sociálních zařízení či neziskových organizací, dobrovolníky, pracovníky vykonávající sociální práci na úřadech, ve zdravotnických, školských a podobných institucích nebo například o pečující osoby, které působí nad rámec péče o svého rodinného příslušníka," uvedla tisková mluvčí kopřivnické radnice Lucie Petříčková.

Nominace lze podávat prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na webu města, nebo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a to do středy 16. října do 16 hodin.

„Všechny došlé návrhy posoudí řídící skupina plánování sociálních služeb, která ověří jejich pravdivost, zajistí souhlas nominované osobnosti a případně doplnění údajů," doplnila informaci mluvčí s tím, že od 21. října do 4. listopadu pak bude probíhat veřejné hlasování o vítězné osobnosti, která získá titul „Osobnost roku 2013 v sociální oblasti v Kopřivnici".

Hlasovat bude možné na webu města nebo prostřednictvím anketních lístků.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v rámci Společenského večera pracovníků a dobrovolníků v sociální oblasti Kopřivnice, který se uskuteční 29. listopadu v Kulturním domě Kopřivnice.