„Zatím jsme jich v krajině okolo Odry objevili okolo dvou set. Je však pravděpodobné, že značná část studánek je ještě neobjevena. Pramínek skomírající někde v křovinách uprostřed polí není téměř šance objevit bez vaší pomoci,“ uvedl na stránkách časopisu Poodří za Společnost přátel Poodří Petr Dobeš.

Spolek zajímají především informace o tom, kde se studánka či pramen nachází, jak se jmenuje, údaje o historii, zdali se o ni někdo stará, jeli navštěvována či úplně zapomenuta a jaká je její vydatnost. Totéž platí pro studánky, které již zanikly.

Pokud máte takovéto informace a chuť podílet se na publikaci, stačí napsat údaje na e-mailovou adresu dobes.petr@centrum.cz nebo na adresu Společnost přátel Poodří, Výškovická 102, Ostrava 700 30. „V budoucnu se zde otevírá prostor pro případné opravy studánek, provedení mikrobiologických rozborů a podobně,“ uzavřel Petr Dobeš. Mapka zatím objevených studánek v Poodří je k nahlédnutí na adrese www.casopispoodri.cz.