O víkendu zažila obec Hodslavice velkou slávu. Jindy běžný den obce se v letošním roce nesl ve slavnostním duchu. Důvodem bylo významné výročí. Právě letos totiž uplynulo šest set let od první písemné zmínky o Hodslavicích.

Jako dárek si minimálně šest stovek let stará obec nadělila dvoudenní oslavy. V pátek 17. června je zahájila vernisáž výstavy obrazů a tapiserií bratrů Miloslava a Vladislava Kramolišových, rodáků z Hodslavic. Sobota 18. června patřila oficialitám. Dopoledne byla v místním kostele odsloužena ekumenická mše. Ve tři hodiny se dění oslav přesunulo na prostranství před hodslavským obecním úřadem. Zde dostalo prostor hned několik významných hostů. Poté, co všechny příchozí přivítala starostka Hodslavic Pavla Adamcová, dostala slovo ředitelka Muzea Novojičínska Sylva Dvořáčková, jež obyvatelům obce přiblížila její zajímavou historii. Proslovy zakončilo přečtení zdravice, kterou do Hodslavic zaslala předsedkyně Poslanecké sněmovny České republiky Miroslava Němcová. Ta se měla oslav původně osobně zúčastnit, oficiální povinnosti jí to však nedovolily.

Udělili čestné občanství

Vyvrcholení oficiální části oslav bylo dvojí. Nejdříve udělila starostka Adamcová čestné občanství, jehož nositelem se stal doktor teologie Josef Hromádka. „Čestné občanství naší obce jsme se doktoru Hromádkovi rozhodli udělit za jeho celoživotní přínos v oblasti kultury a ekumeny,“ uvedla důvody ocenění Adamcová.

Po převzetí v obci nejvyššího možného ocenění to byl právě Hromádka, kdo se, společně s Marií Walburgou a malým Palackým – ujal druhého vrcholu, vysazení památné lípy.

Po tomto úkonu hodslavický rodák neskrýval své dojetí. „Hodslavice jsou mou rodnou obcí a já jsem to už včera při přednášce připomněl, že kdekoliv jsme se potuloval, od Austrálie, přes Severní Ameriku a další světadíly, vždycky jsme psal do hotelových knih, že jsem se narodil v Hodslavicích. Na naši obec jsem opravdu hrdý a udělení občanství si tedy nesmírně vážím,“ svěřil se Hromádka.

I když byl Den obce hlavní oslavou významného výročí, oslavy jím v obci neskončily. Protože se Hodslavicím nepodařilo začít s plánovanými projekty, jako dárek si nadělily alespoň program nazvaný Rok tradic a zvyků. „Jedná se vlastně o rok plný setkávání Hodslavjanů, abychom si společně připomněli, že žijeme v obci, kde se narodil a první roky života prožil nejvýznamnější český historik a otec národa František Palacký,“ vysvětlila starostka a dodala: „Náplní jsou nejrůznější akce, jako například ta, kde se místní děti seznámí se starými lidovými tradicemi, jako je draním peří. Chystáme také výstavu historických fotografií Hodslavic a přednášky.“

Po skončení oficialit se oslavy přesunuly do centra obce, kde na všechny návštěvníky čekal kulturní program, který trval až do nočních hodin.