Na zimní stadion v Novém Jičíně v uplynulých měsících zavítalo tolik kontrolorů, že by snad už poskládali jeden menší hokejový tým. Rozpočet by neměli vůbec špatný.

Vše započalo v září 2015 veřejnosprávní kontrolou úředníků z radnice města Nový Jičín. V návaznosti na ni si vedení města nechalo vypracovat také znalecký posudek o adekvátním využití peněz při opravách a investicích provedených hokejovým klubem (HK).

Došlo i na znalecké posouzení chladicího zařízení. Na řadu přišel i forenzní audit. Z rozpočtu na všechny tyto akce padlo 317 tisíc korun. V úplném závěru přišli také úředníci z finančního úřadu. Ale od začátku.

Deník už loni v létě informoval o tom, že město Nový Jičín chce po HK Nový Jičín vrátit zpět 3,8 milionu korun, neboť klub měl údajně špatně naložit s příspěvkem od města za roky 2013 a 2014, což zjistila kontrola z radnice v říjnu 2015.

Před pár týdny nastal ale obrat. Radní, na popud auditorské zprávy od společnosti BDO Audit, s. r. o., zcela otočili.

Vyhlídkový let nad Ostravou z Dolní Oblasti Vítkovice dne 22. dubna v Ostravě. Na snímku Dolní Oblast Vítkovice, Svět Techniky, Gong.
OBRAZEM: Podívejte se, jaká je Ostrava z vrtulníku

„Na základě závěrů auditu BDO Audit město přehodnotilo své stanovisko k výši dluhu HK na rok 2013, což bylo motivem k revokaci usnesení Rady města," sdělila Deníku své stanovisko radnice. Ono revokované (dnes již zrušené) usnesení z května 2016 přitom původně ukládalo příslušným orgánům města vymáhat po HK částku 3,8 milionů korun za špatné nakládání s příspěvkem za roky 2013 a 2014.

Činovníci HK přitom od samého počátku zdůrazňovali, že se ničeho špatného nedopustili a za původce chyb a nejasností označují úředníky města mající tuto problematiku na starost.

„Situace, která vznikla, je plně v kompetenci vedení města. Byly zinscenovány výsledky kontroly a následoval soubor nejasných vyjádření a dezinterpretací o těchto výsledcích. Miliony tam, miliony sem," říká rozhořčeně Milan Urban, místopředseda HK Nový Jičín.

Dílo z lepenky. Ilustrační foto.
Studenti se pokusí uspět i s modelem sportovního stadionu

Podle klubu měli úředníci města a později i nezávislí auditoři z BDO Audit, s.r.o. k dispozici identické materiály k prozkoumání, a tak se vedení klubu ptá, jak je možné, že oba subjekty došly k tak rozdílným závěrům.

„To nelze jednoznačně potvrdit," odpovídá radnice na otázku, zda opravdu byly materiály stejné s tím, že kontroly byly prováděny odlišnými subjekty, v odlišném čase a za odlišných podmínek. „Rozdílné závěry obou kontrol však jsou způsobeny především rozdílným zadáním a rozdílným předmětem obou kontrol.

Zatímco stěžejním závěrem kontroly provedené městem tedy byla kvantifikace nevyúčtovaných prostředků poskytnutých městem, výsledkem auditu byla kvantifikace nevyčerpaných prostředků a prostředků vyčerpaných oprávněně," vysvětluje Město Nový Jičín.

KLUB SE CÍTÍ POŠKOZEN

Místopředseda Milan Urban ale namítá, že si stačí položit na stůl zadání veřejnosprávní kontroly radnice a nezávislého auditu a rozdíl tam není žádný. Faktem ale je, že radnice po obdržení auditu od společnosti BDO Audit, požadavek na vrácení téměř 4 milionů vzala zpět.

Hokejový klub si stojí za tím, že osočování radnice, že je HK Nový Jičín dlužníkem a porušuje zákony, silně klub poškozuje na jménu i financích a zvažuje další právní kroky.

Úředník. Ilustrační foto.
Útoky na městské úředníky: Paní, která plive, pán, který vyhrožuje smrtí

„Až nátlakem zastupitelů města byly objednány nezávislé audity hospodaření, chladicího zařízení, stavebních prací, které hovoří jednoznačně ve prospěch hokejového klubu, což se projevilo také v tom, že město odstoupilo od požadavku na vrácení 3,8 milionů korun v souvislosti s příspěvky na provoz za rok 2013 a 2014.

Ani toto vedení města nestačí k vyvození závěrů a zodpovědnosti za celý paskvil, který mimochodem vznikl z jednoznačně nesprávných výsledků kontroly provedené úředníky města," pokračuje ve svých slovech Milan Urban. Vedení radnice si ale stojí za tím, že úředníci nepochybili.

Forenzní audit od společnosti BDO Audit sice poukazuje i na řadu dílčích nedostatků na straně HK, ale mezi hlavní negativa řadí současnou smlouvu mezi radnicí a hokejisty. „Auditoři zjistili nedostatky týkající se nastavení právního vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem příspěvku na provoz na základě Smlouvy o provozování zimního stadionu v Novém Jičíně.

Není zřejmé, jaký je právní režim smlouvy a tedy i postup pro vymáhání neoprávněně použitých prostředků poskytnutých z příspěvku na provoz. Ve smlouvě chybí vymezení pravidel pro souběh dotací a některá pravidla nejsou vymezena určitě a je třeba je interpretovat výkladem," píše se ve zprávě.

Kdo by si však myslel, že peripetií kolem nejasných financí mezi HK a městem je konec, hodně se mýlí. Radnice vede vůči klubu dvě pohledávky v souhrnné výši přibližně 800 tisíc korun. Na částku 342 tisíc korun (vyplynula z provedeného forenzního auditu nevyčerpaný příspěvek na provoz a náklady související s provozem automobilu) podalo město dokonce žalobu k Okresnímu soudu Nový Jičín.

„Závěrem konstatujeme, že jak kontrola města, tak i audit provedený společností BDO Audit, s.r.o., zjistila nedostatky ve vedení účetnictví, porušování zákona o účetnictví a pochybení ve vyúčtování příspěvku na provoz zimního stadionu," má jasno vedení města.

Ke kotli jedině v černém. Ilustrační foto.
Audit Deníku: Daň za výhřevnější kotel je ochranná rouška

CO NA TO ŘÍKÁ FINANČNÍ ÚŘAD?

Zde ale nastává velký rozpor. Jak bylo zmíněno v úvodu, v plejádě kontrolorů a odborníků nechyběli v útrobách zimního stadionu naposledy zřejmě ti nejpovolanější z finančního úřadu. Jaký je tedy závěr místního šetření Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj?

„Správce daně je toho názoru, že z pohledu ZoÚ (Zákona o účetnictví) nebyly zjištěné chyby tak závažné, že by docházelo k porušení zákona o účetnictví. V návaznosti na to je správce daně toho názoru, že drobné nedostatky v účetnictví nemají vliv na to, že by účetní závěrka sestavená na jeho základě neposkytovala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky," uvádí se na adresu HK Nový Jičín v úředním záznamu finančního úřadu ze dne 31. března 2017.

K ostatním závěrům kontrol, auditů a šetření, které měly podle hokejistů potvrdit výsledek městské veřejnosprávní kontroly o špatném hospodaření klubu, se Milan Urban na závěr vyjádřil takto: „Znalecký posudek na bezpečnostní požadavky chladicího zařízení bez chyb, zpráva z forenzního auditu drobná pochybení, znalecký posudek na oprávněnost finančních prostředků při opravách zimního stadionu vyčíslil úsporu městských prostředků a finanční úřad zjistil, že účetní jednotka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a nedochází k porušování zákona o účetnictví," dodal.