Novojičínští hasiči mají za sebou další prověřovací cvičení. Tentokrát se jednalo o požár ve sklepních prostorách polikliniky na Štefánikově ulici v Kopřivnici. Fiktivní požár byl operačnímu středisku hasičů nahlášen ve středu 26. června krátce po čtrnácté hodině. Do budovy polikliniky, ve které se nachází zhruba dvacítka oborů ambulantní lékařské péče a také léčebna dlouhodobě nemocných, se sjely všechny složky Integrovaného záchranného systému (IZS).

Konkrétně se do Kopřivnice rozjeli hasiči z Nového Jičína, Kopřivnice, Příbora i Štramberku, policisté z Kopřivnice a Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje. Na místo se dostavila i Městská policie Kopřivnice.

O tom, že se jedná „pouze" o cvičení, nikdo ze zúčastněných záchranářů předem nevěděl. Cvičení navíc probíhalo za plného provozu, takže se zasahující museli vypořádat s množstvím pacientů, jež se na poliklinice běžně pohybují. „Při průzkumu jednotky zjistily, že se ve sklepních místnostech nachází dvě osoby, které se dle námětu cvičení pokusily uhasit požár před příjezdem hasičů, ale nadýchaly se přitom zplodin hoření a upadly do bezvědomí. Hasiči tak museli za použití dýchacích přístrojů nejen provést jejich záchranu, ale do příjezdu záchranné služby také museli poskytnout postiženým předlékařskou pomoc," popsal zásah svých kolegů Petr Holub, zastupující tiskový mluvčí krajských hasičů.

Poté hasiči lokalizovali ohnisko požáru, který simulovaně zlikvidovali. Součástí prověřovacího cvičení bylo také ověření znalosti postupů dle platného traumatologického plánu polikliniky. Petr Holub přiblížil, jak taková situace probíhala: „Bez jakékoliv přípravy byla personálu lůžkové části zařízení sdělena informace o úniku čpavku na nedalekém zimním stadionu, s tím, aby v rámci tohoto oddělení provedli stanovená opatření na ochranu pacientů a personálu." Všechna opatření pak byla, kromě transportu pacientů, reálně prováděna.

Po vyhodnocení celého cvičení byli zasahující členové složek IZS seznámeni s členěním budov polikliniky, jejich vybavením a zabezpečením požární ochrany. Při prohlídce objektu se dozvěděli spoustu podnětných informací, které by se jim při případném budoucím zásahu mohly hodit.

„Všechny složky IZS si prověřily vzájemnou spolupráci a komunikaci a také byla prověřena spolupráce se zaměstnanci polikliniky," zhodnotil zásah na závěr zastupující tiskový mluvčí, s tím, že obě strany získaly při cvičení jisté poznatky a zkušenosti, které mohou být využity při další přípravě zdravotnického personálu při řešení podobných mimořádných událostí.