Zmíněný hostinec si vybrali členové Českého svazu ochránců přírody Odry a Historicko-vlastivědného spolkju Odry k prezentaci části své činnosti. Nešlo ale o naučnou besedu, nýbrž o poutavá vyprávění spojená s prezentací diapozitivů z některých akcí, které členové spolků absolvovali v minulých letech.

„Chtěli jsme se trochu prezentovat společnosti jako ČSOP a zároveň jako Historicko-vlastivědný spolek. Jsme konečně vybavení technikou, tak se můžeme pochlubit. Myslím si, že za dobu, co ta organizace existuje, vzniklo veliké množství obrázků, které bychom rádi ukázali veřejnosti,“ sdě.lil před zahájením akce Luděk Kostelník, předseda oderské organizace.

„Vyzvali jsme kamarády a známé. Každý, kdo něco má, může se předvést. Pokud by to mělo velký ohlas, mohla by se z toho stát tradice. Měsíc leden je na akce stejně docela mrtvý a v Odrách je mnoho lidí, kteří někam jezdí, a mají co ukázat,“ dodal Kostelník.

Ale to už zahájil promítání první série diapozitivů Petr Lelek. Před čtyřmi desítkami návštěvníků se střídaly obrázky z Expedice po řece Odře v roce 2007 ve vojenském prostoru. Lelek popisoval, jak postupovali od pramene Odry. „Zajímavostí je, že v lesním porostu jsou vidět odstavená ramena. Je vidět, že v minulosti vojenští lesáci vzali bagr a Odru napřímili, zřejmě kvůli splavování dřeva. Takže pokud se někomu zdá, že Odra rychle odtéká, tak toto je jedn z důvodů,“ řekl Lelek.

Na fotografiích se střídaly scenérie přírody s pozůsttky mlýnů, kterých na horním toku Odry nebylo málo. Lelek zakončil svou exkurzi po Odře snímkem soutoiku Odry s Budišovkou.

Po něm nastoupil Jiří Kucharz, kterého doplňoval Oskar Kubíček. Ti prezentovali obsáhlou sérii fotografií z loňského podzimu, kdy Historicko-vlastivědný spoelk Odry vyslal dvě skupiny na expedici po dolním toku Odry. Výpravy vyrážely od Osoblahy směrem do Polska a skončily až u Baltického moře. V průběhu expedice navštívily Muzeum Odry v německém Oderbergu. „Snažili jsme se jet co nejblíže kolem Odry, abychom mapovali terén a podminky, hodně nás zajímaly soutoky a mosty a prošli jsme si i města,“ přiblížil čtyřdenní putování Kucharz.

Zajímavý večer ještě připomněl například sedmiletou hisdtorii Country expresů a přinesl i další zajímavá povídání. Organizátoři neskrývali spokojenost. „Jsem mmile překvapený kolik je tady lidí,“ poznamenal Kostelník.