Důvodem podání podnětu je, podle oficiálního vyjádření tiskového mluvčího nemocnice Miroslava Fajkuse, podezření, že v minulosti v nemocnici docházelo k aktivitám, které by mohly mít i trestněprávní charakter, a to s ohledem na způsob provádění těchto aktivit a na škodlivé následky, jež pro Nemocnici s poliklinikou v Novém Jičíně již vznikly, případně jí ještě pořád reálně hrozí.

Až do 6. ledna 2010 byl několik let ředitelem novojičínské nemocnice Radan Gocal. Zmíněného dne jej Rada Moravskoslezského kraje odvolala z funkce. „Hlavními důvody odvolání byly především neuspokojivé ekonomické výsledky a výsledky veřejnosprávní kontroly, která byla v tomto zařízení provedena koncem loňského roku,“ sdělil tehdy Pavel Olšovský, pověřený funkcí tiskového mluvčího Moravskoslezské­ho kraje.

Rada pověřila vedením nemocnice Tomáše Nykela. „Po převzetí agendy nový aparát nemocnice postupně zjišťoval ekonomický, účetní a právní stav nemocnice, jakož i další aspekty fungování nemocnice. Jednalo se o časově náročnou činnost, jejímž výsledkem byl mimo jiné vznik podezření,“ uvedl Fajkus.

Nový ředitel nemocnice podal podnět na Krajské státní zastupitelství v Ostravě, které věc postoupilo Okresnímu státnímu zastupitelství v Novém Jičíně. „Z obavy před možností maření vyšetřování se nemocnice k této záležitosti dále vyjadřovat nebude,“doplnil Fajkus.

O novojičínské nemocnici se hovořilo rovněž na zasedání krajské rady ve středu 22. září, kdy se projednávalo hospodaření krajských nemocnic. Ta novojičínská dopadla nejhůře. Oficiálně uváděná ztráta za loňský rok nyní činí téměř 59,7 milionu korun. K tomuto výsledku se ale došlo až po opětovném uzavření účetních knih. Původně vykázaná ztráta bývalým vedením nemocnice byla o 39 milionů korun nižší.

Podle informací Deníku byla například zhruba u sedmi stovek faktur posunuta lhůta splatnosti, což se promítlo na původním výsledku hospodaření. V hospodaření nemocnice se ale objevily i další zarážející údaje, jakými byly například platy některých lékařů a různé platby. „Hlavní měrou se do konečného výsledku hospodaření za loňský rok promítly účetní operace, kdy došlo k provedení oprav účetních zápisů a sestavení nové účetní závěrky, a to zejména v oblasti pohledávek a závazků nemocnice,“ sdělila mluvčí kraje Šárka Vlčková a dodala, že dalším důvodem zhoršeného hospodářského výsledku je legislativní navýšení platů zaměstnanců, které se týkalo všech pracovníků nemocnice. Největší měrou k tomuto přispělo navýšení mezd u zdravotnického personálu, jež není v plné míře kompenzováno takzvanými stabilizačními doplatky od zdravotních pojišťoven. Výsledek hospodaření rovněž ovlivnil růst nákladů na léky a speciální zdravotnický materiál.

V obdobném duchu jako Vlčková se pro Deník vyjádřil také Karel Konečný, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví. „Provedený audit v nemocnici Nový Jičín ukázal na nestandardní kroky ve vedení účetnictví, na základě kterých podala nemocnice podnět orgánům činným v trestním řízení s podezřením na zkreslování výsledků hospodaření. Přes závažnost těchto zjištění a přijetí příslušných opatření z toho vyplývajících zůstává naší prioritou plnohodnotné zabezpečování zdravotnické péče touto nemocnicí v rámci sítě našich příspěvkových nemocnic,“ sdělil k případu Konečný.

Bývalý ředitel Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně hovořil k věci velmi stručně. „Vedení nic neukradlo, nic nefalšovalo. Nic takového, o čem se hovoří, jsme neudělali,“ řekl Gocal.