Čtvrtek 5. března 2009 bude patřit k jedněm z nejdůležitějších dnů v historii Hostašovic. Ten den na svém řádném zasedání zastupitelé schválili realizaci obecního hřbitova. „Se zahájením stavby se počítá již letos v dubnu, zahájení samotného provozu hřbitova očekáváme v příštím roce, a to i v případě, že nebudou dokončeny všechny navržené objekty hřbitova,“ sdělil starosta Hostašovic Antonín Plešek.

Hostašovický hřbitov má mít rozměry 90 krát 80 metrů. Jeho navržená hrobová kapacita je 340 míst s tlecí dobou dvacet let. „Šedesát hrobových míst bude pouze pro uložení uren,“ upřesnil starosta Plešek.

Celkové náklady, které by obec měla vynaložit na vybudování hřbitova v průběhu příštích let, činí kolem šesti milionů korun. Letošní práce, které zahrnují odvodnění pozemku, terénní práce s ozeleněním a oplocení jsou zhruba ve výši tří a půl milionu korun. „Zatím jsme získali dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši tří set tisíc korun, možnosti finanční podpory z jiných zdrojů zjišťuji,“ doplnil starosta.

Stavba hřbitova v Hostašovicích se od samého počátku potýkala s problémy. Jeho akutní potřeba se projevovala stále více, jenže vlastníci pozemků v sousedství budoucího hřbitova začali vedení obce házet doslova klacky pod nohy. Důvodem byly argumenty, že jejich pozemky stavbou hřbitova v bezprostřední blízkosti ztratí na ceně.

Mezitím Hostašovičtí stále pohřbívali své příbuzné zesnulé v sousedních Hodslavicích. „Lidé z Hostašovic tady pohřbívali odedávna. Na našem hřbitově je to tak půl na půl, Hostašovice a Hodslavice,“ uvedl v létě v roce 2007 starosta Hodslavic Miroslav Vyhlídal, který sousednímu starostovi musel sdělit nemilou skutečnost, a to, že Hodslavice ukončují smlouvu o možnosti pohřbívání hostašovických zesnulých na jejich hřbitově. „Máme spolu dobré vztahy, ale kapacitně už by to ten hřbitov nezvládl. Navíc je tam tlecí doba třicet let,“ vysvětlil důvody Vyhlídal.
Hostašovickým obyvatelům tak nezbylo nic jiného než jezdit pohřbívat své příbuzné až do Nového Jičína, se kterým zástupci jejich obce podepsali smlouvu na pět let. Akutní absence hřbitova se nedávno projevila také v odpovědích na anketu, kterou uspořádal Obecní úřad Hostašovice. Nejčastější odpovědí respondentů na otázku co v obci nejvíce schází, bylo slůvko hřbitov.