Byly čtyři hodiny odpoledne, když se od kaple na návsi v Hostašovicích vydal za tónů smuteční hudby průvod, v jehož čele šli ministarnti s křížem a hodslavický farář Adam Kasperek. V průvodu ale chběla rakev, byť mířil do míst nad obcí, kde dnes stojí obecní hřbitov. Ti, kteří šli v průvodu, totiž kráčeli na oficiální otevření hostašovického hřbitova.

Několik desítek přítomných nejprve přivítal Adam Kasperek, duchovní správce římskokatolické farnosti v Hodslavicích, poté se ujal slova starosta Hostašovic Antonín Plešek. Ten připomněl, že dlouhá desetiletí byl místem posledního odpočinku pro zemřelé obyvatele Hostašovic především hřbitov v Hodslavicích. „Ten však přestal kapacitně stačit a tak obecní úřad v Hodslavicích zdejšímu úřadu oznámil, že na hřbitově v Hodslavicích dále nelze počítat se zřízením nových hrobových míst pro cizí občany. Jelikož ze zákona o pohřebnictví mají odpovědnost za zajištění hrobovýcjh míst obce, provedl úřad v Hostašovicích veškeré kroky, aby bylo možno poohřbívat občany v místě,“ pronesl na úvod Plešek.

Rozhodnutí o výstavbě místního hřbitova padlo v roce 2000. Obecní úřad v tomto měl podporu v anketě, ktreou mezi místními obyvateli uspořádal. Dvoutřetinová většina odpovídajících respondentů se tehdy vyslovila pro zřízení hřbitova v obci. Ještě v tom samém roce projektant vybral pozemek, který obec vykoupila od soukromého vlastníka. Zajistila zpracování projektové dokumentace a v roce 2002 podala návrh na vydání územního rouzhodnutí. „Rozhodnutí nabylo právní moci až po dlouhých pěti letech po peticíh, několika odvoláních a také soudních řízeních s lidmi, kteří budování hřbitova na tomto místě nepřáli,“ pokračoval Plešek.

Loni obecní úřad v Hostašovicích obdržel rozhodnutí krajského hygienika a krajského úřadu Moravskoslezského krajer, kterým bylo povoleno pohřbívání na hostašovickém hřbitově.

„Současná podoba hřbitova není konečná. Postupem času čeká hřbitov výsadba zeleně, vydláždění hlavního chodníku, zřízení studny a vodovodu, vybudování hospodářského obejktu na úschovu věcí k údržbě hřbitova a snad i kaple ke konání posledního rozloučení se zemřelým,“ nastínil hosatšovický starosta a dodal, že, že je již připraveno prvních deset rámů pro urnové hroby.

Součástí hřbitova je rovněž kamenný kříž, který obecní úřad nechal zrenovovat. „Více než sto let starý kamenný kříž byl na hřbitov převezen loni po povodni z prostoru Hájenky Domoraz, kde mu hrozila likvidace při opravě mostu. Pro připomenutí - kříž nechal postavit na původním místě na Domorazi pan Redl z Krhové a po osmačtyřicátém roce se o tento kříž už nikdo nestaral,“ poznamenal Plešek.

„Otevřením hřbitova se mnoha lidem splní přání mít za poslední místo odpočinku místo, kde celý život žili,“ uzavřel starosta.

Ti, kteří přišli na otevření hřbitova, se zdáli být spokojeni. „To místo je moc pěkné a je určitě dobře, že je hřbitov přímo v obci,“ řekla jedna z účastnic, krátce předtím, než místo a kříž posvětil hdoslavický farář Kaperek.