Secesní skvost Nového Jičína několik týdnů zakrývalo nevzhledné lešení, a po jeho odtranění se podoba Hotelu Praha opět ukázala v celé své kráse. Nejviditelnější změnou je nová fasáda, vyměnily se dále dveře v restauraci a hotelovém vstupu, zrekonstruovaly se salonky.

„Náklady přesáhly 4 miliony korun, přibližně 1,2 milionu korun se podařilo uhradit z dotace z ministerstva kultury a z Moravskoslezského kraje. Do konce roku bude ukončena první etapa rekonstrukce sociálních zařízení hotelových pokojů za téměř 3 miliony korun," sdělila výše nákladů poslední rekonstrukce Marie Machková, mluvčí města.

Stavební zásahy se výrazně dotkly nejen vnější podoby, ale také interiéru. „U vstupu do restaurace, do kuchyně a recepce se měnily staré dveře s kovovými rámy za dřevěné s fazetovými výplněmi. V části, kde se vchází do hotelu, se odstranilo obložení, ke schodišti se instalovalo mosazné zábradlí," popsala práce v přízemí historické budovy Blanka Zagorská z odboru majetku, rozvoje a investic.

Radikální přeměnou prošly tři salonky v prvním poschodí. Ve všech bylo odstraněno obložení, v předsálí se navíc zbourala příčka, zrušila se šatna a prostor se otevřel a prosvětlil. „Měnila se také elektroinstalace a u všech místností vstupní dveře," dodala Blanka Zagorská.

Opravou prošla i fasáda, která nakonec získala i jiný barevný nátěr.

Novojičínská radnice má Hotel Praha ve svém majetku od začátku roku 2013 a doposud do něho investovala 15 milionů korun, z toho čtvrtinu pokryly dotace. V současné době hotel provozuje druhý nájemce, ten první za sebou nechal pořádné dluhy, ať už za nájem či energie.

Aktuálně se dlužná částka přibližuje k sumě 5 milionů korun, kdy největší podíl představují pokuty za předčasné ukončení nájmu a úroky.

„Na panu Bobbaersovi (první nájemce pozn. red.) se soudně vymáhá dluh na nájemném 217.950,00 Kč, nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2013 ve výši 292.249,00 Kč a za rok 2014 ve výši 958.028,00 Kč, smluvní pokuta za předčasné ukončení nájemní smlouvy ve výši 3.375.900,00 Kč a další smluvní pokuty a úroky z prodlení z dlužného nájemného a ze služeb, které narůstají do zaplacení jistiny," potvrdila Deníku jednotlivé dluhy mluvčí radnice.

„Pan Bobbaers neuhradil nic, čeká se na nařízení soudního jednání," dodala. Celková dlužná částka k dnešnímu dni dosahuje hodnoty převyšující 4,8 milionu korun.