Koncepce hřbitova, jejímž autorem je architekt Jan Kraut, obsahuje několik částí, jednou z nich je rozsáhlá obnova technické infrastruktury. „Jedná se o vybudování nové přípojky vody, elektro přeložky včetně rozšíření veřejného osvětlení, propojení retenční nádrže dešťové vody s vodovodem a užitkovým rozvodem s pítky a postavení žumpy,“ uvedla Jana Machková z odboru investic a rozvoje Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm.

Koncepce rovněž výhledově řeší kapacity hrobových míst, konkrétně jejich rozšíření podle jednotlivých typů hrobů. „Jednou ze změn týkající se změny celkového vzhledu hřbitova je stavba kolumbária a několika klidových zón,“ doplnila Jana Machková. Pamatovalo se rovněž na obnovu povrchů pěších komunikací, kácení přestárlé zeleně a rozmístění zeleně nové. „Součástí je i vybudování nového zázemí pro správu hřbitova a pohřební službu a také řešení umístění odpadových nádob,“ pokračovala Jana Machková.

Jednotlivé fáze úpravy hřbitova budou rozdělené do etap v závislosti na výši schválených finančních prostředků v rozpočtu města. „První etapa by měla zahrnovat přeložky infrastruktury vodovodu, elektrorozvodů a vybudování nového povrchu komunikace nad těmito rozvody v části od levé brány ke kapli,“ dodala Jana Machková.

Podle ní je koncepce živým dokumentem, který může být v případě potřeby změny nebo aktuálního vývoje dále upravován.