„Chceme, aby to místo a vstup do hřbitova korespondovaly s opravenou hřbitovní kaplí, kde se konají obřady i koncerty,“ vysvětlila na posledním zasedání oderských zastupitelů Alena Zemanová, vedoucí odboru kultury a školství oderského městského úřadu, důvod, proč odbor navrhuje úpravu vstupu do hřbitova. Alena Zemanová a dodala, že rekultivace zmíněného prostoru si vyžádá náklady zhruba ve výši 480 tisíc korun.

K dalšímu zkrášlení hřbitova by měly přispět pískovcové sochy. „V původním návrhu pro radu města bylo pořízení dvou pískovcových soch. Dominantní by byla věnována všem, kteří byli pohřbeni na oderském hřbitově, ale protože dochází také k tomu, že hrobové místo zanikne ale přesto přijdou nějací potomci a nemají kam položit kytičku. Tomu by mělo sloužit místo, kde bude sousoší Piety, což je zobrazení Panny Marie, která má na klíně tělo Krista. Je to vlastně vyjádření smutku nad ztrátou člověka. Toto sousoší se často objevuje,“ přiblížila dílo Alena Zemanová a dodala, že o návrhy úpravy hřbitova odbor požádal sochaře Miroslava Moravce, jehož díla jsou k vidění v nedalekém Bělotíně.

Sousoší bude na pískovcovém podstavci, celková výška s podstavcem má být asi 2,20 metrů a má být zhotoveno z hořického pískovce, který má svou nezaměnitelnou barvu a strukturu. „Ta socha měla být původně třímetrová. Na místě samém jsme se ale shodli, že by to bylo příliš dominantní,“ řekl starosta Oder Libor Helis.

Zastupitelé si mohli prohlédnout návrh ještě další sochy Truchlící matka. „Původním cílem bylo připomenout ještě jedno místo na městském hřbitově, a to je místo dětských obětí druhé světové války, které si po válce hrály s nevybuchlou municí a přišly o život. Takových dětí v Odrách bylo pět,“ pokračovala Alena Zemanová a dodala, že tři německé děti vůbec nebyly pochované a další dvě oběti byly české. „V radě města zaznělo, zda ta socha nevyznívá příliš posmutněle, a tak padl návrh, že by bylo pořízeno jen sousoší Piety a následně se sochařem budeme jednat, aby zastupitelstvu předložil návrh, který by byl věnovaný dětským obětem,“ dodala Alena Zemanová. Po krátké diskuzi oderští zastupitelé schválili částky 280 tisíc korun na pořízení sousoší Pieta i 480 tisíc korun na úpravu vstupu do hřbitova.