Román, který vychází již nyní, před vánočními svátky, a na němž se podílelo autorsky Muzeum Novojičínska, nese název Páté přikázání.

„Děj knihy renomovaného autora historických románů je zasazen do pohnutých časů sedmnáctého století. V příběhu zapovězené lásky českého bratra Lukáše Hrachovce ke krásné Anně Wagnerové odehrávajícím se na počátku třicetileté války se osobní příběhová linie prolíná s historickými událostmi, které hýbaly našimi dějinami, především dějinami Moravy,“ uvádí Radek Polách, zástupce ředitele Muzea Novojičínska.

POUTAVÉ VYPRÁVĚNÍ

Podle něj autor i v tomto románu dokázal skloubit historickou věrnost s poutavým vyprávěním, plasticky popisuje, jak české stavovské povstání a po něm následující válka zasáhly Moravu a její obyvatele. Jestliže se zpočátku stavěli k českému povstání skepticky a snažili se udržovat neutralitu, nakonec byli vtaženi do víru událostí a válka svými hrůzami zasáhla naplno i je.

„Když se Lukáš, rodák z Nového Jičína, který se nikoli vlastní vinou dopustí hrdelního zločinu, a tak poruší páté přikázání a musí prchat před zákonem, nechá spíš z nutnosti než dobrovolně naverbovat do moravského pluku, jeho život se zcela změní. Lukáš dokáže pod svými veliteli Albrechtem z Valdštejna, Fridrichem z Tiefenbachu i Jindřichem Šlikem udělat ve vojsku oslnivou kariéru, stále však musí zápasit s obavou, zda se tím neprohřešuje proti své víře a zda ho jeho bratři ve víře budou vůbec ještě ochotni přijmout znovu mezi sebe. Náboženství, víra a otázka spasení totiž hrála na začátku sedmnáctého století v životě člověka klíčovou úlohu, neporovnatelnou s dnešní dobou,“ pokračuje Radek Polách a doplňuje, že Lukášovou hlavní životní motivací zůstává ovšem láska k půvabné Anně Wagnerové, která se musela stát ženou jiného, ale on se nikdy nevzdal naděje, že ji z moci jejího násilnického manžela osvobodí a že se přece jen nakonec stane jeho ženou…

Křest knihy, která čtenáře zanese do vírů bitvy u Nového Jičína roku 1621, se uskuteční v Trámovém sále Žerotínského zámku v 17 hodin za přítomnosti autora Antonína Polácha.