Důvodem záměru modernizovat dětské sportoviště je skutečnost, že to stávající je zastaralé a nevyhovující dnešní době. Na původním prostoru by mělo vyrůst víceúčelové hřiště s novým umělým povrchem, běžeckým oválem a sektory pro skok do dálky či vrh koulí. Prioritou je také zachování fotbalového hřiště. Vybudována by měla být i venkovní posilovna s ocelovými posilovacími stroji a dalšími cvičícími prvky. Počítá se rovněž s hřištěm s umělým travnatým povrchem a velkým počtem dětských herních prvků pro volnočasové aktivity menších dětí. Prostor by se tak stal vhodným místem pro různé druhy sportů, od volejbalu až po florbal.

Občané Kopřivnice měli na setkání k projektu několik připomínek, a to postavit v areálu sportoviště také altánek, který by ochránil děti před slunečními paprsky a zabudovat tam kamerový systém. „Záměr občanů instalovat na hřišti kamerový systém musí teprve projednat vedení města," potvrdila tisková mluvčí kopřivnické radnice Jana Hromočuková.

Městu pomohou dotace

Pokud vše půjde hladce, požádat o dotaci by se mohlo již v polovině ledna příštího roku, a to v rámci projektu Regenerace panelových sídlišť 2016. Získané dotace by pokryly až sedmdesát procent rozpočtových nákladů, nejvýše však do čtyř milionů korun. Modernizace sportovního areálu by si vyžádala investice ve výši přes jedenáct milionů, zbytek nákladů by uhradilo město ze svého rozpočtu. Tento bod, který měli na programu zastupitelé města na svém posledním letošním zasedání, byl jednohlasně schválen.

„V roce 2004 město zpracovalo urbanistickou, funkční a prostorovou studii regenerace sídliště Sever, v rámci které dochází k postupné obnově veřejných prostranství na tomto sídlišti. Do studie byla zahrnuta i rekonstrukce školního hřiště u Základní a mateřské školy 17. listopadu," vysvětlil starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný s tím, že zmíněné hřiště je posledním u velkých základních škol, které doposud nebylo zrekonstruováno. „Pokud by město se svou žádostí bylo úspěšné, s realizací by se mohlo začít už v příštím roce," doplnil na závěr Miroslav Kopečný. Již v minulých letech prošly tamní hřiště rekonstrukcemi, a to konkrétně u tří kopřivnických základních škol.

Ivana Reková