Je to tvrdá rána pro současné řešení dopravy na nejvytíženější komunikaci Nového Jičína (I/57), která je tranzitním koridorem řidičů osobních i nákladních vozidel na Valašsko a dále na Slovensko. Semafory průjezd městem, urychlený pěticí rondelů, značně zkomplikují a výrazně zpomalí. Takové hlasy lze momentálně slyšet z novojičínské radnice, v čele se starostou Břetislavem Gelnarem.

Hrozí dopravní kolaps?

Světelná křižovatka má regulovat vjezd do budovaného šenovského obchodního centra. S jeho otevřením se mají, podle informací pracovníků šenovského obecního úřadu, rozsvítit i semafory. Ty už na místě stojí. „Nechali jsme si vypracovat studii řešící změnu kapacity dopravy po dostavbě všech tří obchodních domů v dané lokalitě. Ta naše obavy z hrozícího dopravního kolapsu v Novém Jičíně jen potvrdila. Budeme usilovat o to, aby byl semafor v co nejkratší době nahrazen okružní křižovatkou, aby nebyla narušena plynulost provozu na průtahu městem,“ řekl starosta Nového Jičína Břetislav Gelnar.

Jen tak brzy to však zřejmě nebude, přestože městem kritizované řešení je pouze dočasné. Vlastníkem silnice I/57 je Ředitelství silnic a dálnic a již zkolaudované signalizační zařízení leží na území sousedního Šenova u Nového Jičína. „Nový Jičín nemohl stanovení místní úpravy dopravního značení na této komunikaci, vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, nijak zvrátit,“ upřesnila mluvčí radnice Marie Machková s tím, že odbor obecního podnikání města spravuje pouze městské komunikace.

„Když jsme po firmě, která v Šenově staví obchodní centrum, požadovali, aby návrh dopravního řešení změnila, odmítla to s tím, že má pro svůj záměr kladné stanovisko od vlastníka silnice i policie,“ připomněl vedoucí odboru Josef Rivec.

Novojičínský stavební úřad dal semaforům v Šenově zelenou. „Její realizaci ovšem podmínil dočasnou dobou trvání,“ upozorňuje Machková. Tento úsek silnice je totiž součástí plánu přestavby nedaleké čtyřproudové rychlostní silnice R 48. „V projektu je zahrnuta i okružní křižovatka u obchodního centra v Šenově, u sjezdu z rychlostní komunikace R 48. Územní rozhodnutí jsme už vydali v prosinci 2009,“ konstatovala vedoucí stavebního úřadu Kateřina Riedlová.

Problém je v tom, že proti rozhodnutí novojičínského stavebního úřadu postavit v tomto místě rondel bylo podáno odvolání, a spis tak putoval už vloni v únoru na Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Výsledek odvolání není ani po roce a tři čtvrtě znám, jak se však podařilo Deníku zjistit, verdikt je otázkou několika dní.

„V této věci bylo napadeno závazné stanovisko ministerstva dopravy. Bylo to na rozkladové komisi ministerstva, nějakou dobu trvalo zpracování bezpečnostních auditů a odvolací řízení se momentálně blíží ke konci, ale ještě rozhodnuto nemám,“ popsala situaci Renáta Koláčková, která má „šenovskou“ problematiku na krajském úřadě na starosti.

Ta má dvě možnosti: buď rozhodnutí potvrdí, nebo ho zruší a záležitost vrátí k novému projednání. A téměř najisto se přikloní k druhé variantě. „S ohledem na to, že ministerstvo dopravy shledalo v rámci svého postupu, že v tom závazném podkladovém stanovisku byla chyba, tak to už je jeden z důvodů, pro který já musím toto rozhodnutí zrušit,“ vysvětila.

Spis se tak vrátí tam, odkud přišel, tedy zpět na novojičínský stavební úřad, a ten bude muset najít jiné řešení, především ve tvaru kruhové křižovatky. „Zjistilo se totiž, že její parametry nejsou v pořádku,“ dodala Renáta Koláčková.

Námitky ohledně možného špatného průjezdu kamionů i nevyhovující dopravní obslužnosti blízkého areálu tak byly podle ní důvodné.