Bořením hranic mezi lidmi různých národností, základní ideou v devadesátých letech velmi oblíbené soutěže Hry bez hranic, se nechali inspirovat v Kopřivnici. Zatímco ale v televizním klání se bořily především jazykové bariéry, na kopřivnickém plaveckém bazéně mizely bariéry mnohem důležitější, bariéry mezi zdravými a handicapovanými dětmi.

Již šestým ročníkem soutěže Hry bez hranic ožil ve čtvrtek 6. května kopřivnický krytý bazén. V netradičních vodních soutěžích se v něm utkala družstva složená jednak z handicapovaných dětí a jednak z mladých plavců místního plaveckého klubu. Hry dostály svému názvu a stejně jako v předchozích ročnících bořily mezi zdravými a „nemocnými“ dětmi jednu překážku za druhou.

„Kvůli integraci našich dětí s nějakým omezením a dětí zdravých se každý rok snažíme sestavit soutěžní skupiny, které jsou promíchané, tedy jsou v nich děti různého věku i různého druhu postižení,“ přiblížila hlavní myšlenku akce ředitelka Základní školy a Mateřské školy Motýlek Kopřivnice Dagmar Jančálková. „Díky Hrám bez hranic si zdraví žáci vytvoří povědomí o životě lidí se zdravotním postižením a získají zkušenosti s pomáháním této znevýhodněné skupině. Pro handicapované děti pak hlavní význam her spočívá nejen v rozvíjení vzájemné spolupráce, radosti z pohybu a zažití pocitu úspěchu, ale především v možnosti vytváření nových přátelství.“ doplnila Jančálková vzápětí.

Skutečnost, že tato akce patří k osvědčeným a velmi oblíbeným, dokázala v prvé řadě hojná účast. „Letošního ročníku se účastnily děti z plaveckého oddílu krytého bazénu Kopřivnice, které navštěvují střední a základní školy, společně s dětmi ze základní a mateřské školy Motýlek, ze speciální školy z Frenštátu pod Radhoštěm a ze dvou škol z Nového Jičína,“ uvedla Jančálková.

Podle ní je ale zájem o podobné akce mnohem větší. „Zatímco první tři nebo čtyři ročníky jsme pořádali pouze pro naše zařízení a místní plavecký oddíl, před dvěma lety jsme to rozšířili i o další školy,“ uvedla Jančálková a pokračovala: „To je ale bohužel zatím maximum, protože kapacita kopřivnického bazénu nám neumožňuje akci rozšířit. Přestože zájem by o to byl.“

Hrami na bazéně ale oblíbená akce neskončila. „Projekt má několik částí. Příští týden nás čekají soutěže na koních v Novém Jičíně, tentokrát ve spolupráci s dětmi ze střední zemědělské školy,“ uvedla Jančálková a dodala: „Další pokračování pak bude ještě v červnu, kdy u nás na zahradě budeme, společně s kopřivnickou uměleckou školou, pořádat různá vystoupení, malování a možná i arteterapii.“