„Součástí veřejného projednávání byla i prezentace prací studentů fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně a ocenění nejlepších návrhů na nové využití vil. Náměty studentů budou jedním z podkladů pro vypracování zadání architektonické soutěže na projektovou dokumentaci revitalizace historických budov," zmínila mluvčí města Nový Jičín Marie Machková.

Poradní sbor nejvíce zaujal návrh studentky VUT Brno Nikol Křídové. Ta do architektonicky cenných objektů postavených v 80. letech 19. století podle návrhu známého vídeňského architekta Otto Thienemanna a jejich zahrad umístila divadelní sál a velkou letní scénu.

Její spolužáci pracovali i s myšlenkou, že by ve vile byly taneční konzervatoř, kulturní centrum, kavárna. Pro účely wellness centra, laboratoří nebo hotelu počítali s moderní přístavbou.

„Přestože studenti ve svých návrzích neřešili památkovou péči o objekty, byli ve svých myšlenkách velmi kreativní. Velký význam mělo i to, že se studie staly předmětem debaty mezi občany. Určitě nám to pomůže v přípravě zadání architektonické soutěže, která musí stanovit jasná pravidla pro záchranu a využití nejdůležitějších kulturních památek v Novém Jičíně," řekl člen poradního sboru architekt Kamil Mrva.

Ten společně s dalšími kolegy z oboru a památkáři připravuje vypsání architektonické soutěže. Novou funkci vil by měl poradní sbor znát za pár týdnů. „Jsme na začátku cesty. Hledáme nové využití starých objektů, a protože se díváme i na finanční stránku, jednáme s případnými investory, kteří by si jednu vilu pronajali," dodal starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.

Mezi občany se nejčastěji objevoval požadavek na vybudování spolkového sálu a galerie. „V Novém Jičíně v minulosti působilo hodně malířů, světově uznávaný Veith, rodina Bergrů, Kolig. Muzeum má v depozitářích spoustu jejich děl. Jedna Hückelova vila by měla sloužit jako trvalá galerie jejich obrazů," řekl například Pavel Wessely.

Jak dodala na závěr mluvčí Machková, další setkání s veřejností plánuje radnice na červen, kdy už by měli být občané seznámeni se zadáním architektonické soutěže.