Proto jsou povoláni dobrovolníci, aby zajistili to, na co už sestřičkám a jiným nemocničním zaměstancům nezbývá čas ani síla. Počty dobrovolníků ovlivňuje výběrové řízení, které musejí podstoupit. „Pro uchazeče o dobrovlnickou práci jsou připraveny podmínky, které pokud nesplní, nemohou tuto činnost vykonávat. Mezi tyto podmínky patří trestní bezúhonost, věk nad patnáct let a lékařský posudek,“ informovala koordinátorka Frýdecko-Místecké pobočky Adra Dagmar Hoferková. „Stalo se, že se o pacienty starala šestnáctiletá dívka. Musela si však obstarat podepsaný souhlas rodičů,“ dodala Hoferková.

Kvalifikovanost dobrovolníků nehraje žádnou roli. Mohou to být stavaři a uklízečky stejně jako specializovaní logopedi nebo zdravotníci. „Sociální pracovnice přidělí pacientovi dobrovolníka, se kterým má možnost sdílet například své koníčky,“ uvedla koordinátorka. Primářka Oddělení následné péče nemocnice v Bílovci, Petra Stanovská zažila příhodu, kdy se tito dva lidé dali dohromady a jen těžce se pak loučili: „Zajímavý byl také příběh pacienta, který po příchodu na naše oddělení téměř nemluvil, byl depresivní, postupně ale přes šachy otevřel svoje vzpomínky válečného veterána a každý čtvrtek s nachystanou šachovnicí čekal na svého dobrovolníka, který by mu mohl být pravnukem,“ vypověděla.

V těchto dnech probíhá nábor nových členů dobrovolnického týmu. Budoucí praktikanti se tak mohou stručně seznámit s prostředím nemocnice, spolupracovníky a po zaškolení 21. září se plynule zapojí do činnosti. „Odhadujeme, že stávající počet devíti pracovníků se nám podaří navýšit až na dvacet. Samozřejmě, ne každý uchazeč bude přijat a někteří po krátké době odejdou, protože práce nenaplňuje jejich představy,“ doplnila Hoferková.

Spolupráci doprovolníků si pochvaluje nejen vedení nemocnice, ale i sami pacienti, kteří mají s kým mluvit, komu si postěžovat a nemusí tak být ve svém trápení sami. Nezřídka se stává, že si pacient i dobrovolník přirostou k srdci a udržují přátelství dlouhou dobu. „Z těch milých situací, které jsem zažila, bych vzpomněla nabídku ke sňatku pro jednu dobrovolnici,“ povzdechla si primářka Stanovská. V zájmu nemocnice je udržovat tyto svazky nejen pro její dobré jméno, ale především pro dobro samotných pacientů.