Neobvyklé informace mohou nyní získat návštěvníci kopřivnického městského úřadu. Kromě klasických služeb totiž radnice od srpna nabízí také informace o kvalitě ovzduší ve městě. To, jaké jsou současné imisní koncentrace, jaký je stav vody v řece Lubině, či aktuální předpověď počasí mohou občané zjistit díky novému televiznímu panelu.

Přestože město Kopřivnice a jeho místní části nepatří v rámci Moravskoslezského kraje v nějak zvláště zatíženým oblastem, i tak se řadí k místům, kde je zhoršená kvalita ovzduší a kde občas dochází k překračování limitů některých znečišťujících látek, zejména pak polétavého prachu. Město proto rozhodlo, že bude své obyvatele o stavu ovzduší informovat. „K vytvoření informačního systému nás vedl vznik smogových situací v zimních měsících a také všeobecný nárůst veřejného zájmu o problematiku ochrany prostředí. Prostřednictvím nového systému budeme občany nejen informovat o stavu ovzduší, ale zároveň vyzývat k zodpovědnému chování při smogových situacích,“ vysvětlila důvody umístění nového panelu Monika Paličková z odboru životního prostředí.

Ovzduší není měřeno a zkoumáno přímo v Kopřivnici, ale město zatím informace získává ze Studénky. „Jelikož přímo v Kopřivnici měření imisí neprobíhá, bylo dohodnuto poskytování dat z monitorovacích stanic ve Studénce a do budoucna i z Frýdku-Místku,“ uvedla kopřivnická tisková mluvčí Lucie Petříčková.

Televizním panelem s aktuálními informacemi snahy města nekončí. Kromě něj totiž vedení města plánuje také pravidelné ohlašování smogové situace pomocí městského rozhlasu, poskytování konzultačních a poradenských služeb organizací Arnika, uspořádání veřejného osvětového semináře k problematice ochrany ovzduší a také aktivní přístup městské policie při smogových situacích. „Při vyhlášení signálu regulace musí vybrané podniky v kraji omezovat svůj provoz. Strážníci se v těchto situacích zaměří především na čtvrti s rodinnými domy a budou vyzývat majitele lokálních topenišť, aby k regulaci přispěli alespoň volbou vhodného paliva,“ upřesnila roli městských policistů Monika Paličková s tím, že během topné sezony naleznou občané aktuální informace o stavu ovzduší také pod novým odkazem na výchozí stránce kopřivnického webu.