„Nejčastějším zjištěním bylo porušování povinností zaměstnavatele voblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,“ uvedla Ivona Foltisová z kanceláře generálního inspektora SÚIP v Opavě. Inspektoři prošetřovali také 16 stížností podaných zaměstnanci vůči zaměstnavatelům. „Zpokut udělených nazákladě nedostatků zjištěných při těchto šetřeních dosud nabyla právní moci pokuta ve výši 40 tisíc korun udělená firmě působící voblasti restaurací a bufetů,“ naznačila.

Od července do konce prosince udělili inspektoři Státního úřadu inspekce práce kontrolovaným firmám vokrese za porušení sankce ve výši 70 tisíc korun, ztoho pokuty za 60 tisíc již nabyly právní moci. „Desetitisícovou pokutu jsme udělili firmě podnikající voblasti pozemního ainženýrského stavitelství. A to za nedodržení povinností vyplývající ze zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vpracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztah,“ zdůvodnila Foltisová stím, že porušení předpisů spočívalo konkrétně vtom, že na staveništi nebyly zajištěny otvory a zaměstnavatel nezabezpečil ochranu proti pádu.

Pokutu ve stejné výši 10 tisíc korun, dostala také společnost podnikající voblasti povrchového zušlechťování kovů a mechanických úprav kovů za porušování ustanovení zákoníku práce. „Jednalo se o neprovádění revizí elektrických zařízení vobjektech firmy, neprovádění revizí elektrických spotřebičů a nářadí, neprovádění revizí TNS vzdušníku kompresoru, neproškolení a nepřezkoušení obsluhy TNS vzdušníku kompresoru a chybějící provozní a obslužnou dokumentaci,“ popsala provinění.

Nejvíce, pro 40 tisíc korun, musela sáhnout firma působícímu voblasti provozu restaurací a bufetů. „Porušila ustanovení zákoníku práce o pracovní době a době odpočinku, a to tím, že neměla vypracován písemný rozvrh týdenní pracovní doby a neposkytovala zaměstnancům přestávku najídlo a oddech,“ uzavřel Foltisová výčet pochybení.